Weöres Sándor

smuku témája a 'Irodalom' fórumban , 2008 Augusztus 18.

 1. JULA56

  JULA56 Állandó Tag

  (DALSZÖVEGEK)

  Itt a tavasz, gyertek elő,
  habzik a lomb, él a mező,
  felleg alatt érik a nyár,
  száll a szivünk, tarka madár.

  Vén fa tövén ifjú virág,
  mondd ma nekünk: szép a világ!
  Nyargal a szél, vissza se jő,
  könnyű idő, boldog idő...

  *

  (AMI CSAK A MAGYAR ETŰDÖK
  HASONMÁS KIADÁSÁBAN OLVASHATÓ)

  Égi búza-szál:
  hajnal-csóva száll.
  Segits engem, napsugár,
  dalra kelni már!

  Szép arany-edény:
  szétömlik a fény.
  A nap arany reggelén
  szépen szóljak én!...

  *

  (KIEGÉSZITÉSEK A MAGYAR ETŰDÖKHÖZ)

  Korán kelni, énekelni,
  nincsen annál vigabb semmi.
  Délig alvó jóbarátom,
  neked is csak ezt ajánlom.

  *

  Van nekem egy kerek kertem,
  terem benne tulipán,
  gyomlálgatom, öntözgetem,
  délelőtt és délután.

  Van nekem egy kerek tükröm,
  a keretén tulipán,
  ottan szokta feszegetni
  hajamat a jó anyám...
   
  torolvastár kedveli ezt.
 2. torolvastár

  torolvastár Állandó Tag

  Egy riporter így szólt a Mesterhez:
  – Gyerekverseid rendkívül népszerűek; az én gyerekeim is fújják őket. Most már több nemzedék ismerkedik bennük a költészettel, a játékossággal, a nyelv gazdagságával. Tervezel-e új gyerekverseket?
  Így hangzott a válasz:
  – Fontosnak érzem, hogy a gyerekek olyan ritmikai, zenei strukturális anyagot kapjanak, ami lelkükben osztódni, sarjadzani kezd. Azért iparkodom minél zártabbá és dallamosabbá formálni gyerekverseimet, hogy a későbbi felnőtt lelkét megmentsem a formátlanságtól. Azt hiszem, fogok is – feltétlenül fogok még – gyerekverseket írni. Nem szeretek általában az emberszeretetről, akár a gyerekek iránti szeretetről beszélni, de mégiscsak ez az érzés működik ezekben a törekvésekben is.
   
  JULA56 kedveli ezt.
 3. JULA56

  JULA56 Állandó Tag

  AD COENAM AGNI PROVIDI

  Énekelünk Krisztus fejedelemnek,
  A bölcs báránnak
  És a fejér stólákkal megfénesőltnek vacsorájára
  A vörös tengeren által mentenek utánna.

  Kinek a kesresztfa oltárán
  Megsűlt szentségő testét
  Ő rózsáló vérével
  Kóstolván élünk Istennek.

  A húsvét napjának estin
  A megpusztejtó angyaltól megoltalmaztatván
  Farahónak keménségő
  Hatalmából megmenekedvénk.

  Immár mü húsvétönk Krisztus,
  Ki mondatik áldoztatott báránnak,
  Ő teste áldoztatott
  Tisztaságának pogácsájába.

  Oh bizton méltó szent ostya,
  Ki miatt poklok megtöretének,
  A fogságbéli nép megszabadólván
  Megfordóla életnek érdemébe.

  Mikor Krisztus felkele a koporsóból,
  A győző megfordóla pokolból,
  Megszorejtván kötéllel a kegyetlent
  És megnyitván paradicsomot.

  Kérünk mendeneknek teremtője
  E húsvétnak örömében,
  Hogy ótalmazjad te népedet
  Menden hirtelen haláltól.

  Weöres Sándor - Egyházi ének-átültetés (XV.század) - Ambrosius(élt 340-397) egyik himnuszának forditása az Apor kódexben.

  SZÓJEGYZET
  Keménségő: keménységes(mint szentségő: szentséges)
   
  torolvastár kedveli ezt.
 4. torolvastár

  torolvastár Állandó Tag

  Amikor Sopronban leérettségizett, egyetemi tanulmányait a fővárosban szerette volna folytatni. Szülei azonban, akik jól ismerték egyetlen fiuk kalandos ifjúságát – gimnáziumi éveit négy különböző városban töltötte el −, óvták Budapesttől, és jobbnak látták, ha egy vidéki városban iratkozik be az egyetemre. A választás azért esett Pécsre és Baranyára, mert itt élt a költő nagybátyja, édesanyjának testvére, Blaskovich Iván, aki négy lánynak volt az édesapja, és a harmincas évek elején Sásdon főszolgabíróként szolgált.
  Weöres Sándor két ízben, 1933 és 1934 tavaszán több hetet töltött Sásdon. Itt tartózkodásának eseményeit Sásdról küldött levelei alapján tudjuk rekonstruálni.
  1933-ban a húsvéti ünnepekre érkezik Weöres Sándor Sásdra. Ekkor már ismert költő. A legrangosabb folyóiratok és lapok közlik verseit. Tisztelt mesterének, a Nyugat folyóirat szerkesztőjének, Babits Mihálynak írja (1933. ápr. 12.): „Kedves Mester, Sásdról írok, itt vagyok Blaskovich Iván nagybátyáméknál. Négy szép és velem körülbelül egyidős unokanővérem van itt, így a húsvéti ünnepek majd csak kellemesen telnek el a csöngei unt egyhangúság után…” A levéllel együtt elküldi néhány „párszavas” versét is. Ezek közül való: „Tavaszi vetés. A dombon friss vetések csíkjai: korbácsütések.” Vagy: „Koratavasz. A madár elszáll, − a gally utána kiegyenesül.”
  Még a következő hónapban is Sásdon tartózkodik. Volt szombathelyi szállásadójának és pártfogójának, Pável Ágostonnak írja (1933. máj. 2.): „Kedves Guszti Bátyám, Sásdon töltöm a heteket kedves, kellemes környezetben: nagybátyám, a felesége, négy csinos és velem kb. egyidős lányuk a társaságom. Konzervatív gondolkodású és egyáltalán nem irodalmi érdeklődésű emberek: jó gyógyszer nekem ez a környezet gondolkodásba-vonultságom ellen, a könyvek és az irodalom már majdnem megették tizenkilenc évemet. Olyan jól esik a csöngei egyedüllét és zárkózottság és elirodalmiasodottság után egy kis egészséges földi levegő, »száz bús vasárnap helyett egy víg hétköznap«, hogy a múzsám teljesen elaludt tőle és húsvét óta levelet se írtam, csak anyámnak egyszer.”
  Weöres 1934 tavaszán ismét Sásdon tartózkodik nagybátyjánál. Itt intézi az első verseskönyvével kapcsolatos adminisztrációs tennivalóit. Innét küldi el a tiszteletpéldányokat Babits Mihálynak és Pável Ágostonnak, ide kéri pesti barátjától, Berda Józseftől azoknak címjegyzékét, akiknek további példányokat akar eljuttatni.
  Babits Mihálynak írja (1934. márc. 23.): „Kedves Mester, kiadtam Pécsett a verseskötetemet, tegnapelőtt jelent meg. Levelemmel egyidejűleg küldök belőle tiszteletpéldányt… Most nem írok többet, mert nagyon el vagyok foglalva a könyvem szétpostázásával. Engedje meg Mester, hogy Mindnyájuknak kellemes és boldog húsvéti ünnepeket kívánjak…”
  Így legyen, szép ünnepet kedves mindNyájunknak :)
   
  JULA56 kedveli ezt.
 5. JULA56

  JULA56 Állandó Tag

  HATÁR GYŐZŐNEK

  Határ Győzőnek hadd irom
  ezen a fehér papiron,
  hogy mire kész a meskete,
  már a papir is fekete.
  Ebben különbözünk(kitől?)
  a hajdankor költőitől.

  Határ Győzőnek nincs határa,
  munkája minden eszmék tára,
  ahány szó van, mind fut utána,
  ki mélységbe, ki magasságba,
  s amelyik minden határt győző,
  megkoszorúzza Határ Győző.

  Weöres Sándor
   
  torolvastár kedveli ezt.
 6. xerathon

  xerathon Állandó Tag

  Ezeket nem a Mester írta, de kapcsolódik:

  WEÖRES BALRÓL, KÖLTŐNEK TISZTELEGJ! (Jónás Tamás)

  1.
  ZSELICKISLAKI KIS HÁZ
  Szőke fa rázza le sok levelét.
  Fölfele hullanak, úsznak.
  Álmosan int le a Földre az ég.
  Jönne az éjszaka. Túl nagy.
  Vérzik a fűre a fecske szeme.
  Labda szuszog puha ágyon.
  Kóbor az álom, nincs, ki vigye.
  Hallgat az erdei kánon.
  Udvari köd szuszog, ég a garázs.
  Dörmög a Mazda a csöndre.
  Tescós szatyrokat őriz a ház.
  Elfáradt, ki-bedőlne.  2.
  A MALAC VALLOMÁSA BÓBITÁNAK
  Csülkömet égeti tűz-föld.
  Lombokat éget a holdfény.
  Két szemed ördögi, túl zöld.
  Langyos öledbe hajolnék.

  Szárnyaimat letapasztom.
  Csak kocogok teutánad.
  Várlak az ólban, az alkony
  kínoz utánad, a bánat.

  Félek alig-mosolyodtól.
  Ülj le, könyörgöm, a sárba.
  Hallod, az éjszaka horkol.
  Csókod a kis malac álma.  Na, ugye, te is megérkeztél a zavarba, amiben én már gyerekkorom óta lopakodom. Ugye, megértetted, hogy miért, mit igen, miért nem? Tanácsot kérsz tőlem első kétségbeesésedben. Én már megtanultam, hogy a legjobb tanács tanácstalanul hagyni téged. De itt vagyok veled. Figyelmetlenül figyelem minden léptedet -- érezlek, az több is annál, amit vállalni akartam. Szeretlek. Erről ne kérdezz, nem ér semmit egyetlen, rafinált válaszom sem. Ha te szeretni tudnál, máris rendeződne néhány félelmed. Tervvé. És kérésem támadna rögtön: hadd legyek a terved része, részese. Nem érhet kár, szép lassan elveszítjük díszeinket, és mozdulatlanná csomagol minket a halál. Nem én találtam ki. De néhány élet után erre a rendre fanyalodtam volna én is. A félelmeid kis lepkéit engedd szabadon, porrá lesznek, csípni fogják sokáig a szemed.
   
  JULA56 kedveli ezt.
 7. JULA56

  JULA56 Állandó Tag


  "... Ha te is szeretettel fogadod ezeket az énekeket; ha néhány hónapon keresztül, időnként olvasgatod őket; csodálkozni fogsz, hogy lelked mennyire megtelik szinekkel, fényekkel, gyermekkorod feléledő üdeségével, nem-sejtett harmóniákkal, később pedig észre veszed, hogy e versek lelkedbe ivódnak és ott egyensúlyozó erőként helyezkednek el, ezáltal minden lépésednél segitenek és minden bajodban védenek, érzésvilágod töréseit betöltik és elsimitják, lényedet édessé, szilárddá, magadnak és másoknak kellemessé teszi - mint a menyasszonyt imádójának szerelme, amelyre nyugodtan és bátran gondol."

  Weöres Sándor - (BEVEZETŐ A SZERELEM ÁBÉCÉJE CIMŰ KÖTETHEZ)
   
 8. Noritta

  Noritta Állandó Tag

  Weöres Sándor: Tüzijáték


  Falun voltam. Az alkonyi Napnak

  vörös fényét egy padlásablak

  úgy szórta széjjel, hogy a háztető

  szikrázott, mint egy sárkány-etető,

  zsarátnokkal telt ébenfa tál,

  honnan a sárkány lángot zabál.

  A lányomnak rajzversenyre egy rövid verset kellett találni, ez lett az. Szeretjük Weöres Sándort és nagyon szépen rajzol sárkányokat.
   
  JULA56 kedveli ezt.
 9. JULA56

  JULA56 Állandó Tag


  "...Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak... Ha...megszelidíted: igába
  foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes
  hatalom maga..."
  Weöres Sándor
  image.jpg Hincz Gyula rajza. image.jpg
   
 10. ilyvo

  ilyvo Állandó Tag

  Weöres Sándor
  Újévi köszöntő

  Pulyka melle, malac körme
  liba lába, csőre –
  Mit kívánjak mindnyájunknak
  az új esztendőre?

  Tiszta ötös bizonyítványt,
  tiszta nyakat, mancsot
  nyárra labdát, fürdőruhát,
  télre jó bakancsot.

  Tavaszra sok rigófüttyöt,
  hóvirág harangját,
  őszre fehér új kenyeret,
  diót, szőlőt, almát.

  A fiúknak pléh harisnyát,
  ördögbőr nadrágot,
  a lányoknak tűt és cérnát,
  ha mégis kivásott.

  Hétköznapra erőt, munkát,
  ünnepre parádét,
  kéményfüstben disznósonkát,
  zsebbe csokoládét.

  Trombitázó, harsonázó,
  gurgulázó gégét,
  vedd az éneket a szádba,
  ne ceruza végét.

  Teljék be a kívánságunk,
  mint vízzel a teknő,
  mint negyvennyolc kecske lába
  százkilencvenkettő.
   
  JULA56 kedveli ezt.
 11. JULA56

  JULA56 Állandó Tag

  [A levegőt szél söpri szét...]

  A levegőt szél söpri szét,
  a tengert a folyás,
  földet határtalan homok,
  fényt nap-leáldozás,
  sodró vihart az éjszaka,
  napot a csillagok,
  s az emberszívben valahány
  örvénylik, gomolyog.

  Weöres Sándor
   
 12. Megzenésítve is nagyon jó!!!
   
  JULA56 kedveli ezt.
 13. Szívesen meghallgatnám a Sebő-féle muzsikát is!
   
  JULA56 kedveli ezt.
 14. Piroska49

  Piroska49 Állandó Tag

  Cseremisz dalok I.

  Nap jön a menny hajlatán,
  arca nyíló tulipán,
  ő legyen az én anyám,
  ő legyen az én anyám.

  Hold jön a menny hajlatán,
  húzza fehér égi szán,
  ő legyen az én apám,
  ő legyen az én apám.
   
  JULA56 kedveli ezt.
 15. JULA56

  JULA56 Állandó Tag


  Apám Isten kakukja,
  anyám kakuk szárnya.
  Bátyám Isten fecskéje,
  néném fecske szárnya.
  Süvem Isten lepkéje,
  ángyom lepke szárnya.
  Hát én, tudod, mi vagyok?
  kis köles-mag, az vagyok.

  Weöres Sándor - Mari (cseremisz) népköltészet - 19. századi gyűjtés
   
 16. JULA56

  JULA56 Állandó Tag

  image.jpeg


  VAGYOK UTÓD, VAGYOK ELŐD]

  Vagyok utód, vagyok előd,
  mindenképpen csak átmenet,
  így úszom a kettő között,
  hab-hordta dőlt fa, nem sziget.

  Visz az elődök árama
  nem-ismert utódok fele,
  és mindkettőnek dallama
  a dőlt fa hab-verte éneke.

  Weöres Sándor
   
 17. frikes

  frikes Állandó Tag

  panyigai panyigai panyigai. ü...
   
  JULA56 kedveli ezt.
 18. frikes

  frikes Állandó Tag

  Amikor még senkise voltam
  Fény, tiszta fény...
   
  JULA56 kedveli ezt.
 19. frikes

  frikes Állandó Tag

  ...fény, tiszta fény
  kígyózó patakokban gyakran
  aludtam én...
   
  JULA56 kedveli ezt.
 20. olaheszter

  olaheszter Állandó Tag

  Weöres Sándor, Bóbita-kedvenc
  Bóbita, Bóbita táncol,
  Körben az angyalok ülnek,
  Béka hadak fuvoláznak,
  Sáska hadak hegedülnek.


  Bóbita, Bóbita játszik,
  Szárnyat igéz a malacra,
  Ráül, ígér neki csókot,
  Röpteti és kikacagja.


  Bóbita, Bóbita épít,
  Hajnali ködfal a vára,
  Termeiben sok a vendég,
  Törpe király fia, lánya.


  Bóbita, Bóbita álmos,
  Elpihen őszi levélen,
  Két csiga őrzi az álmát,
  Szunnyad az ág sűrűjében.
   
  JULA56 kedveli ezt.

Megosztás