Mandalák, fraktálok.

Radványa témája a 'Képzőművészet' fórumban , 2007 Augusztus 2.

 1. Radványa

  Radványa Állandó Tag

  Vonyarci, George Sand és Jame kedveli ezt.
 2. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 3. Radványa

  Radványa Állandó Tag

  <TABLE class=text12 height=150 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left width=495 height=150>A mandala szó, az ősi indiai szent nyelvből, a szanszkrítből származik. Jelentése: kör, ív, körszelet, korong. Más vélemény szerint jelentése az elmével is kapcsolatban áll (manas ”elme”). Eredetét tekintve leginkább a buddhista tibeti és indiai kultúrához köthető, ahol ma is, évezredek óta használják meditációs technikákhoz, gyakorlatokhoz. A jógik elmélyedést segítő különféle eszközöket használnak, melyekre támaszkodva szilárdan tarthatják tudatukat meditációjuk tárgyán. Ezek a test- és kéztartások, azaz mudra, a hangok, ami nem más mint a mantra, a kézbe vehető tárgyak, tehát a vadzsra és a mala, illetőleg az istenségek különféle képi ábrázolásai, azaz a mandala.
  Ezen technikák külön-külön, illetve együttes alkalmazásával, a gyakorló, a létezés minden síkján egyszerre képes jelen lenni, természetesen úgy, hogy a jelenléte tudatos.

  </TD><TD vAlign=top align=middle width=125 bgColor=#ffffff>[​IMG] <TABLE height=5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=50 border=0><TBODY><TR><TD width=50 height=5></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=100 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=100 height=20></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=50 border=0><TBODY><TR><TD width=50 height=5></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=text12 height=195 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left height=195>Hiszen a meditációban alkalmazott támaszok az adott tudattartalmat jelenítik meg, pontosan az analógiák törvényeinek megfelelő láncolatában. Valójában a támaszok éppen támasz-jellegüknél fogva csak arra valók, hogy a meditálót segítsék eljuttatni a célba, ahol természetesen már feleslegessé válnak. Persze egy már megvilágosodottnak nincs szüksége semmiféle meditációra, elmélyedésre és különféle eszközökre (például: mandala), hiszen léte állandóan a valóság igazi természetében időzik.
  A mandala ennek megfelelően (legtöbbször, de nem mindig) egy kör alakú területet jelent. Valójában a mandala az ember potenciálisan megvalósítható legmagasabb tudatállapotának képi kifejezése. A mandala tehát a világegyetem képe, a kiáradás és visszaolvadás folyamatában megjelenítve, tehát annak lényegében ábrázolva. A mandala megmutatja az Abszolút Tudatosságban és Fényességben végbemenő folyamatot. A mandala célja megtalálni a tudatosság egységét, és helyreállítani az emberben a dolgok ideális rendjét.
  A mandala tehát egy megszentelt, a valóságos léttől elkülönített mágikus tér. Önmagában a világ leképeződését, és annak minden lényeges jellemzőjét hordozza. A mandala középpontja szimbolizálja a világ közepét. E pont soha nem mozog, de minden körülötte forog.

  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=text12 height=150 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left width=495 height=150>Legfontosabb célja a mandala alkalmazásának, hogy a meditálót bevezesse egy tökéletes kozmoszba, ahol a külső elemek és a belső tudatszintek között harmónia uralkodik. Tehát valójában a mandala egy tudatos fejlődési folyamat térképe, mondhatnánk ”lélekvezetője”. A cél, elfoglalni a mandala megszentelt, mágikus körének közepét, a mozdulatlan mozgató helyét. Ekkor a megnyilvánulások visszaolvadnak eredeti egységükbe, felismerszik a mikro- és makrokozmosz azonossága. Három minőség emelkedik ki ezek közül: a szeretetteljes együttérzés, a bölcsesség és az erő. Ennek a legmagasabb tudatállapotnak az elnyeréséhez a gyakorlónak be kell hatolnia a mandalába. A tradicionális mandala koncentrikus, szimmetrikus kör alakú kép. A mandalában a kör jelképezi a szellemiséget, a négyzet az anyagi világot, a színek pedig érzelmeket társítanak ezekhez a formákhoz.

  </TD><TD vAlign=top align=middle width=125 bgColor=#ffffff>[​IMG] <TABLE height=5 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=50 border=0><TBODY><TR><TD width=50 height=5></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=100 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=100 height=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 4. Radványa

  Radványa Állandó Tag

  <TABLE class=text12 borderColor=#ffeedd height=260 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=1><TBODY><TR vAlign=center align=middle><TD align=left width=409>A MANDALA SZÍNEINEK A JELENTÉSE:</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#ffffff height=20></TD><TD align=left>- Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#000000 height=20></TD><TD align=left>- Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#cccccc height=20></TD><TD align=left>- Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, hűség.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#ffff00 height=20></TD><TD align=left>- Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#0000ff height=20></TD><TD align=left>- Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#ff0000 height=20></TD><TD align=left>- Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás, szerelem.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#990066 height=20></TD><TD align=left>- Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#ff99ff height=20></TD><TD align=left>- Rózsaszín: érzékenység, a "belső" gyógyulása, egyetemes gyógyulás.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#ff9900 height=20></TD><TD align=left>- Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#33cc00 height=20></TD><TD align=left>- Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, nyugalom.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#996600 height=20></TD><TD align=left>- Barna: földközelség, stabilitás, tudatos kötődés a környezethez.</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD bgColor=#999999 height=20></TD><TD align=left>- Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét.</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  Hannoka kedveli ezt.
 5. Radványa

  Radványa Állandó Tag

  A mandala az európai kultúrába Carl Gustav Jung tevékenysége során került be, mint művészet-terápiás eszköz. Alkalmazásának sikere azóta is töretlen, és napjainkban virágkorát éli, mind Európában, mind az Egyesült Államokban. A mandala nézése, rajzolása a meditációnak egy formája. Harmonizál, kiegyensúlyoz, pihenteti a szellemet, az érzelmeket lecsendesíti, segíti a koncentrációt.
  A mandalát nézve, a képre koncentrálva harmonizálhatjuk magunkat, a nekünk tetsző képpel gyógyíthatjuk testünket, lelkünket, kikapcsolódhatunk stresszes világunkból, és rég elfeledett igazságokra, emelkedett, tiszta gondolatokra és különleges összefüggésekre ébredhetünk rá.

  Csatolás megtekintése 114266
   
  barbi1 és Hannoka kedveli ezt.
 6. Radványa

  Radványa Állandó Tag

  <TABLE id=two cellSpacing=0 cellPadding=1 width=50 align=left><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- kep vege -->A képek értelmezése

  A mandala összetett szimbólum, több szinten értelmezhető. Legtágabb értelemben az egész univerzum megjelenítésére szolgál, és egy tökéletes világmodellt tükröz. Mások szerint isteni palotát ábrázol, különböző védőkerítésekkel, falakkal, melyek elválasztják a belső, rendezett teret a külső káosztól. Ha a mandalát az ember szintjére vonatkoztatjuk, akkor a bennünk lévő erőket, erényeket jeleníti meg, melyek sokszor rejtve vannak, de teljessé válásunkkal felébreszthetjük őket. A mandalát a tibeti buddhizmusban támasznak is nevezik, mert képi formába önti a tanítást, megjeleníti a láthatatlan ideákat és segíti a vallás követőit.

  Készítésük módja szerint különböző típusokba sorolhatjuk a mandalákat. A leggyakoribbak a textilre festett, úgynevezett tekercsképek (tibetiül: thangka). Léteznek falra festett, papírra rajzolt változatok; de vannak rizshalmokból álló, valamint színes kőporból szórt homokmandalák is. Sőt, előfordulnak fára faragott vagy háromdimenziós, fémből készült formák.


  Mire jók a szimbólumok?

  A mandalát a különböző meditációs gyakorlatok, a szemlélődés és elmélyülés segédeszközeként használják. A gyakorló első feladata, hogy maga mögött hagyja mindennapi gondjait, kavargó érzelmeit és összevissza cikázó gondolatait, vagyis lecsendesítse belső világát. Így — immáron megtisztulva — „léphet be” a mandalába, és célja, hogy eljusson egészen a középpontjáig. Nézegetése vagy rajzolgatása koncentrációt, összpontosított figyelmet igényel. El kell mélyülnünk benne, elképzelni, hogy belépünk a mandalapalotába, ahol találkozhatunk az istenséggel. A tibeti tantrikus gyakorlatok szerint meg kell értenünk és beépítenünk magunkba az istenség tanítását, majd visszaküldeni őt a szellemi világba. Amikor befejezzük a gyakorlatot, magasabb szintre kerülünk, felvérteződünk egy hatalmas erővel.

  <!-- kep vege --><!-- kep vege --><TABLE id=two cellSpacing=0 cellPadding=1 width=50 align=right><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- kep vege -->A mandalák használata valójában elôsegíti a harmónia és teljesség létrehozását vagy helyreállítását az emberben. Módszer a megtisztulásra, a tanulásra, az informálásra és fejlôdésre. A gyakorló arra törekszik, hogy a világ széttöredezettsége és ellentétei helyett ideális állapotot, egységet teremtsen meg magában. A cél nem kevesebb, mint igazi énünk megtalálása. Erre a feladatra emlékeztet, ezt a küzdelmes utat segíti a képi ábrázolás. A mandala iránymutatóként szolgál, olyan, mintha a labirintusban bolyongva térképet kapnánk a kezünkbe, amely megmutatja a helyes utat. A pontosan meghatározott szerkezet, a szigorú szabályok szerinti felépítés, a rendezettség megfogható, biztos támaszt nyújt gondolkodásunknak. A meditáláshoz természetesen tisztában kell lennünk a motívumok alapvető jelentésével is. Általánosságban a kör jelképezi a szellemiséget, a négyzet az anyagi világot, a színek pedig érzelmekkel töltik fel ezeket a területeket. (A színek értelmezését lásd alább.)

  A mandalák világa tán túl távolinak és misztikusnak tűnhet szemünkben, de üzenete a modern kor emberének is szól, ha vágyunk a tökéletesedésre. Hiszen már a nézegetése is harmonizálja az ember működését, pihenteti a szellemet, kiegyensúlyoz, lecsendesít, kikapcsol. Rég elfeledett igazságokra, tiszta gondolatokra döbbenthet rá minket, de a legfontosabb, hogy emlékeztet ideális állapotunkra: a teljességre.
   
  Hannoka kedveli ezt.
 7. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 8. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 9. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 10. Abigel573

  Abigel573 Állandó Tag

  °°°°
   
  Vonyarci és Hannoka kedveli ezt.
 11. Kinszi

  Kinszi Állandó Tag

  [​IMG]
   
  Hannoka kedveli ezt.
 12. Kinszi

  Kinszi Állandó Tag

  [​IMG]
   
  Hannoka kedveli ezt.
 13. Kinszi

  Kinszi Állandó Tag

  [​IMG]
   
  Hannoka kedveli ezt.
 14. hajlando

  hajlando Kitiltott (BANned)

 15. hajlando

  hajlando Kitiltott (BANned)

 16. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 17. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 18. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 19. Radványa

  Radványa Állandó Tag

 20. Abigel573

  Abigel573 Állandó Tag

  Mandala

  Mandala
   

Megosztás