Kovács Barbara versek mesék játékok

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Apa óvódás lesz

Öcsike már napok óta minden reggel nyafogott. Hogy ő még aludni szeretne, meg még hagy színezzen egy kicsit, meg ne ezt a zoknit kelljen fölvenni, és anya öltöztesse föl egészen, meg miért kell óvódába menni, legalább aludni ne kelljen az oviban, meg inkább menjük a nagymamához, vagy Karcsi bácsiékhoz, vagy anya dolgozójába, meg úgy egyáltalán. Se anya, se apa nem értette, mi lehet a baj, hiszen Öcsike régebben nagyon szeretett oviba járni. Csak mostanában nem.
Egyik reggel aztán Öcsi arra figyelt föl, hogy anya és apa már ébren vannak, beszélgetnek, reggeliznek, de őt nem hívják. Nem keltik föl, nincs az ágya mellett az ovibamenős ruhája, viszont nincs ott a helyén a kis dínója, amit minden nap magával szokott vinni az oviba.
- Apa, hol a dínóm? - kérdezte apától, aki éppen bejött Öcsi szobájába.
- Dínócska ma velem jön oviba, - mondta apa - te csak aludj nyugodtan, amíg jólesik!
- Veled? - csodálkozott Öcsi. - Miért veled?
- Azért, mert ma én megyek oviba. Helyetted.
.- És én mit csinálok?
- Te itthon leszel anyával, és azt csinálsz, amit akarsz. - felelte apa, és már indult is dínóstól az oviba.
Öcsike egy darabig még heverészett az ágyán, de aztán megunta, fölkelt, kiment a konyhába anyához reggelizni. Reggeli után kérte anyát, hogy meséljen neki. De anya nem ért rá, mert nagyon sok írnivaló munkát hozott haza a dolgozójából, és azt kellett csinálnia. Öcsike rajzolgatott. Mutatta anyának, milyen szépre sikerült a vonat, meg a nagy kék autó, de anya éppen csak rápillantott a rajzra, és már fordult is vissza a munkájához.
- Az óvónéni mindig mesél nekünk reggeli után...a rajzomat is mindig megnézi - dünnyögött Öcsike - te meg semmit...akkor legalább menjünk el sétálni!
- Mit mondtál, ne haragudj, most nem tudok rád figyelni! - mondta anya.
- Menjünk el sétálni!
- Sétálni, úgy érted, hogy menjünk el itthonról? Hát ma sajnos nem lehet, majd hétvégén elmegyünk jó?
Öcsike szomorkodva ment vissza a szobájába, és arra gondolt, milyen jó lehet apának most az oviban, biztos nem unatkozik, mint ő itthon.
Ebéd utána anya nem mondta, hogy le kell feküdni aludni, és Öcsi nem is feküdt le. Legózott aszőnyegen. Közben arra gondolt, milyen jó lenne, ha itt lehetne Balázs, az oviban mindig vele szokott legó-garázst építeni, így egyedül nem is volt olyan érdekes. Legózás közben elálmosodott, lehasalt a szőnyegre, úgy épített, hason, míg végül elaludt.
Arra ébredt, hogy apa lelkendezve meséli anyának, milyen jó volt az oviban. Délelőtt bábszínházban voltak, Micimckó kalandjait látták. Csuda vicces volt! A délutáni alvás után pedig Balázzsal építettek egy hatalmas garázst legóból, és az ebéd tejbegríz volt, és az óvónéni az ő, helyesebben Öcsike dínójáról talált ki egy mesét, azt mondta el alvás előtt, és az nagyon izgalmas volt.
Öcsi odasomfordált apához.
- Apa... - kezdte volna.
- Ne is mondd, tudom. Te nem szeretsz oviba járni. De én igen! Holnap is én megyek, nyugodj meg. - mondta apa.
- De én ...
- Nagyon fontos viszont, hogy most segíts nekem Öcsike! - vágott közbe megint apa. - Holnap rajzolni fogunk, és hát én... szóval én nem tudok olyan szépet rajzolni, mint te,...és úgy gondoltam, hogy ha szépen megkérnélek, ...esetleg te most rajzolnál valamit, és én azt holnap elvinném...na, rendben, segítesz?
És Öcsi rajzolt. Nem is egyet. Hármat. És mind a három nagyon szép lett.
- Apa, nem muszáj neked menni holnap, elmehetek ám én is - adta oda a rajzokat apának Öcsi.
- Nem, nem. Szó sem lehet róla. Én megyek! Soha ilyen jó dolgom nem volt, mint ott az oviban. Ezentúl mindig én megyek! - mondta apa.
Reggel Öcsi korán felébredt. Az ovis ruhái most sem voltak odakészítve az ágya mellé. De Öcsi nem esett kétségbe, elővette őket a szekrényből, és nagyon gyorsan felöltözött. És teljesen egyedül. Aztán a hóna alá kapta a dínóját, elvette apa asztaláról a rajzait,és csak eztán ébresztette föl apát és anyát.
- Készen vagyok, mehetünk!
- Hát úgy látszik, mégsem én megyek ma az oviba! - sóhajtotta mosolyogva apa - legalábbis óvódásként nem.
Öcsi egész nap olyan jól érezte magát az oviban, mint még soha. Hát még amikor a rajzait kitűzte az óvónéni a falitáblára! Azokat is amiket otthon rajzolt, meg azokat is, amiket az oviban, és csodájára járt mindenki, hogy milyen ügyes ez az Öcsike, milyen szépen tud rajzolni!
Öcsi azóta is szeret oviba járni, és amikor apa néha kéri, hadd mehessen ő az oviba, Öcsi mindig azt válaszolja:
- Jöhetsz apa, de csak velem együtt!
 

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Öcsi az uszodában

- Gyerekek, holnap nagyon jó napunk lesz! - mondta egyik nap az óvónéni, -Uszodába fogunk menni! És ezentul minden csütörtökön délelőtt úszni fogtok tanulni!
- Hurrá! - kiabálták a gyerekek, aztán mindegyikük egyszerre kezte mesélni, milyen jó volt nyáron a strandon, meg a Balatonban, meg otthon a kerti kis medencében lubickolni, és, hogy ugye, majd az usziban is ugyanolyan jó lesz. Lacika azt bizonygatta, hogy ő már a fejét is sokszor bedugta a víz alá nyáron, Évi, aki már régebben is járt úszni, azt kezdte mesélni, hogyan kell siklani, egyszóval mindenki örült, és mindenki mondott valamit, csak Öcsi hallgatott, de nagyon. Öcsi ugyanis félt a víztől.
Másnap, amikor beléptek az uszodába, és felsorakoztak a medence szélén, Öcsi olyan szorosan fogta meg Judit néni kezét, mintha soha nem akarná elengedni.
-Üljetek le a medence szélére, és lógassátok bele a lábatokat a vízbe! - mondta Gyuri bácsi, az úszóoktató.
Öcsike remegve ült le, és Judit néni kezét el nem engedve óvatosan beledugta a lábujjait a medence langyos vizébe.
- Jól van. Most szép lassan, óvatosan csússzatok bele a vízbe, és induljatok el felém! Itt várlak benneteket! Gyertek nyugodtan, nézzétek, nekem csak a combomig ér! - bíztatta őket kedvesen Gyuri bácsi vízből.
A gyerekek belecsobbantak a medencébe, és vidáman indultak Gyuri bácsihoz. Öcsike nem mozdult.
- Menjél nyugodtan, foglak, míg le nem ér a lábad!- nógatta Judit néni.
Öcsi elszánta magát. Megmozdult. Nagy keservesen belekászálódott a vízbe, és rémülten vette észre, hogy mindjárt elsüllyed. Igaz, hogy Judit néni jó erősen fogta a kezét, és az is igaz, hogy látta, a többieknek csak a melléig ér a víz, mégis! Ő csak süllyedt, egyre süllyedt!
- Állj a lábadra Öcsike! - mondta Judit néni.
Öcsi rúgkapált, visított, sírt. Végül mégiscsak kinyújtotta a lábát, érezte a medence alját, de ahelyett, hogy megállt volna a vízben, már mászott is kifelé sírva. Többet bele sem ment a vízbe, se aznap, se azután.
Pannika , aki a legkisebb volt - neki a nyakáig ért a víz - vígasztalgatta.
- Ne félj Öcsi, majd nemsokára te is bátrabb leszel! Legközelebb, ugye bejössz a vízbe? Olyan jó, majd meglátod! - mondogatta neki minden úszás után, de hiába. Öcsi mindig a medence melletti padról nézte végig a többiek vidám lubickolását, a víznek még csak a közelébe se ment.
Judit néni elhatározta, hogy ha Öcsi legközelebb sem kap kedvet, megbeszéli az anyukájával is és Gyuri bácsival is, hogy Öcsike ne jöjjön többet az uszodába, majd inkább jövőre, amikor már nagyobb, okosabb és bátrabb lesz.
Amikor ez a legközelebbi alkalom eljött Pannika megint bíztatni kezdte Öcsit.
- Ma már tényleg gyere be velünk, jó? Nézd csak, tegnap kaptam ezt a nyakláncot. Egy szivecske van rajta. Ki is lehet nyitni. Fényképet lehet beletenni. Anyukám azt mondta, hogy a legjobb barátom fényképét beletehetem. Ha bejössz ma a vízbe, a te fényképedet fogom beletenni. Na, bejössz?
- Pannika, a nyakláncot hagyd itt nálam, vigyázok rá, amíg a vízben leszel! - mondta Judit néni.
- Nem szeretném levenni! Tegnap kaptam az anyukámtól, hadd maradjon rajtam! - kérte Pannika.
- Nem biztos, hogy ez jó lesz, hátha véletlenül kikapcsolódik, lesüllyed a medence fenekére, és belecsúszik a lefolyóba. Onnan nem fogjuk tudni kivenni, leviszi a víz!
- Az tényleg nem lenne jó, akkor nagyon szomorú lennék, de nem fog kikapcsolódni! - felelte Panni, és már ment is a vízbe.
Öcsike nagyon szerette volna, ha Panni az ő fényképet teszi bele a nyaklánc szivecskéjébe, de a vízbe mégsem mert belemenni.
Úszás után Panni az öltözőben szomorúan fordult Öcsihez:
- Látod, nem jöttél be, nem tudlak beletenni a szivecskébe - mondta a nyaklánchoz nyúlva, aztán ijedten felkiáltott:
- Jaj, a láncom! Elveszett a láncom!
- Én láttam, amikor kijöttünk a vízből, akkor csúszott le a nyakadról - mondta Karcsi.
- Mért nem szóltál? - sírta el magát Panni. - Csak tegnap kaptam, és úgy szerettem!
Öcsi rohant. Vissza a medencéhez, A tiszta vízben jól látta a láncot a medence alján, és azt is, hogy a víz mindjárt belesodorja a lefolyóba. Nem gondolkozott. Gyorsan, ügyesen belemászott a vízbe, vett egy nagy levegőt, - ahogy Gyuri bácsi a többiekkel gyakoroltatta,- és nyitott szemmel bebújt a víz alá. Az utólsó pillanatban kapta el a láncot, mielőtt az eltűnt volna a lefolyóban. Fölállt, és markában szorongatva a láncot kimászott a vízből. Addigra már az óvó néni is, és a gyerekek is mind ott álltak, és őt nézéték.
- Éljen Öcsi! - kiabálták.
- Nahát Öcsi, hogy te milyen bátor vagy! - dícsérte Gyuri bácsi is, Judit néni is.
- Öcsike, nagyon köszönöm, igazán te vagy a legjobb barátom! - ölelte át Pannika. Bele is teszem a fényképedet a szivecskébe, még ma!
És Öcsi nagyon boldog volt. Mert Panni a barátja, és mert rájött, hogy nem is fél a víztől, csak azt hitte.
És azóta Öcsi már a legügyesebb, és legbátrabb gyerek az uszodában.
 

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Nincs több rövid mesém.

Ha bármi kérésetek van, (pl. mit töltsek fel), vagy bármilyen kérdésetek, akár személyes kérdés is lehet, akkor kérdezzetek! :)
 

Panka81

Állandó Tag
Állandó Tag
Slenanak nagyon köszi, h létrehozta ezt a topicot, Kovács Barbarának pedig, h ilyen jól ír!!!

Barbara, nem hiszem, h emlékszel rám, de Anyukámra talán igen: együtt dolgoztatok, Marcsinak hívják!!! Holnap feltétlen elmesélem neki, hogy "rádbukkantam", biztos örülni fog!

Szóval mindenkinek üdvözlet, feldobtátok a napom, bár amúgy is fenn volt, ma lettem 28 :D
 
  • Tetszik
Reagált: E T

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Gratulálok! Boldog szülinapot! - így utólag, de még érvényes!
És sok puszi anyukádnak, Marcsinak! Remélem, jól van!

Jó hírt kell közölnöm a topik látogatóival (akik, mivel csaknem minden írásom letölthető a netről jól eltűntetek innen :) )

Hamarosan megjelenik egy új könyvem.
Rögtön részletezem.
 

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Címe: "Csináld, mutasd, mondd!"
Alcíme: "Részképességfejlesztő feladatok és játékok a kompetenciaalapú óvodai és iskolai oktatáshoz, neveléshez"

A könyv egyránt szól a szülőknek és a pedagógusoknak.
62 db. feladatot és játékot tartalmaz, melyek mindegyikéhez többféle fejelsztés tartozik. A feladatok fejlesztőpedagógiai elvek és a sokéves peagógiai, fejlesztőpedagógiai gyakorlatom alapján készültek. Valamennyi feladat többszörösen kipróbált...
Emellett tartalmaz még a pedagógusok számára elméleti hátteret, és javaslatokat a feladatok felhasználásához.
A feladatok egy ún. példatárban részképességi területek és tantárgyi terükletek alapján csoportosítva, rendszerezve megtalálhatók, innen a pedagógus könnyen kikeresheti azokat a feladatokat, amelyek az éppen aktuális fejlesztéshez, vagy témához tartoznak.
A feladatok témája az évszakokat követi, valamint nehézségi sorrendben követik egymást.
A feladatoknak állandó szereplőik vannak, (akik a könyv elején bemutatkoznak a gyerekeknek) akik rendszeresen valamilyen általuk nehezen megoldható problémával találják szemben magukat, ezek megoldásához kérik a gyerekek segítségét...

Megpróbálok feltölteni néhány oldalt, kedvcsinálónak...

A hírt azért is teszem közzé még a könyv megjelenése előtt, mert lehet belőle előrendelni...
Az ára nagyon vevőbarát, 1000 Ft. alatt lesz, hogy a szülők is megvehessék. (Mindennel együtt kb. 80 oldal a terjedelme)
Igazából az lenne az ideális, ha egy-egy óvodai csoportban nemcsak a pedagógusnak lenne egy ilyen könyve (munkafüzete), és nem abból kellene kifénymásolnia a feladatokat a gyerekek számára, hanem minden gyermeknek megvennék a szülei...
No, megpróbálok feltölteni :)
 

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Hát nem megy... mert ahogy látom, saját gépről nem lehet, csak a netről... van esetleg valami öteletetek?
 

szemon

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

Teljesen új vagyok még itt, az Idesüss könyv hanganyagát keresgéltem, így jutottam ide. Remélem minél hamarabb állandó taggá válok, és letölthetem, mert a könyv megvan, de a CD nincs.

szemon
 

szemon

Állandó Tag
Állandó Tag
Habár elég régi az utolsó bejegyzésed Barbara, de remélem néha még olvasgatod ezt az oldalt. Szeretnék gratulálni a veresekhez, mesékhez, a 3 éves kislányomnak nagyon-nagyon tetszenek a mesék, van olyan, amit szinte minden este fel kell olvasnom neki.

szemon
 

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia szemon!
Igen, olvasgatom...
Örülök, hogy tetszenek a versek és a mesék!
Köszönöm a bejegyzést :)
Barbara


Habár elég régi az utolsó bejegyzésed Barbara, de remélem néha még olvasgatod ezt az oldalt. Szeretnék gratulálni a veresekhez, mesékhez, a 3 éves kislányomnak nagyon-nagyon tetszenek a mesék, van olyan, amit szinte minden este fel kell olvasnom neki.

szemon
 

azsuzsa

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Barbara!

A fiam a Csacsi című verseddel lett második a másodikos versmondó versenyen. Én választottam neki, mert engem nagyon megfogott, de aztán a zsűrinek is tetszett. Köszönöm.
Zsuzsa
 

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
[HIDE]http://kbarbaragyerekversek.5mp.eu/web.php?a=kbarbaragyerekversek[/HIDE]

Létrehoztam egy új weboldalt.
Azért, mert:

Az utóbbi években egyre gyakrabban találkozom az interneten egyik-másik gyermekversem (gondolom szájhagyomány útján terjedő) pontatlan változatával.

E pontatlanságok miatt a versek ritmusa, üteme, szótagszáma mássá válik, máshová kerülnek a hangsúlyok, egyes esetekben értelmezési hibák is keletkezhetnek, megtörik a vers lendülete, tempója, szerkezete.

A weboldal céjla:

1. szeretném elejét venni annak, hogy a csak hallott, és tévesen megjegyzett szövegű , ezáltal pontatlan, az eredetitől eltérő változatok széles körben elterjedjenek,

2. segítség a hozzám e-mailban versért fordulóknak, valamint verseimet a neten keresgélőknek abban, hogy az eredeti szövegeket megtalálva, kedvükre válogathassanak közöttük. (pl. iskolai vermondó verenyre készülvén pedagógusok, szülők, gyerekek)

3.egyértelművé tenni, hogy mely kiadványok (könyvek) köthetők a nevemhez, mely weboldalakon szerepelnek egyéb írásaim, számítógépes grafikáim, szakmai cikkeim, és kikkel (akik szintén Kovács Barbara névre hallgatnak) nem vagyok azonos.

Ezt az oldalt ma kezdtem el feltölteni, és amint időm engedi, a feltöltést folytatom. Tehát, ha valamelyik versem eredeti szövegt keresitek, ott megtalálhatjátok. :)
 

szilimi

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Barbara!

Végre megtaláltam ezt az oldalt is! Segítségét szeretném kérni,a főnökasszonyom megkért,hogy keressem meg a Házikó dalos hanganyagát.Kiscsoportosokkal szeretné előadni az Óvodabálban.Ehhez lenne szükségem,szükségünk! Remélem tud segíteni!
Előre is nagyon szépen köszönöm!
ui: köszönjük az eddigi csodás alkotásokat :)
 

Zágnes

Új tag
Kedves Barbara! A szobi óvodában dolgozom. A maga egyik, vagyis többedik meséjét adták elő évzárónkon a középsőseink, /akik már nagy nagycsoportos gyermekek/ nagyon nagy sikerrel. A következő évzárónkra is három versét, meséjét tanulják már most. Nagy rajongói vagyunk a kolléganőimmel, és..... köszönjük!!!!
 

Barbara51

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Mindenki!
Örülök, hogy használjátok a "szüleményeimet" ;). Fél éven belül újabb szülemények látnak napvilágot. :D

És a zenét ne is akarjátok letölteni, mert jogvédett. Elég baj, hogy valaki feltette... nem volt jogszerű. Tőlem kérjetek zenét, majd én elküldöm. Különben a szövegek is jogvédettek, de ha én teszem közzé (nekem szabad ;):D), vagy bárki, aki feltenni kívánja, engedélyt kér tőlem, az más.

Ha kell bármelyik zene, írjatok nekem emailt, és elküldöm!

Sziasztok!
 
Oldal tetejére