Illemtan

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
Bemutatkozás (illemtana)

A bemutatkozás során, a személyes kapcsolatok első eleme a köszönés, amit nagyfokú illetlenség nem fogadni. Mindig a férfi a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak köszön először, illetve ha belépünk egy helyiségbe mindig a belépő személy kezdeményezi. Amennyiben minden pontban megegyezik a két fél, vagyis azonos neműek, korúak és rangúak, ebben az esetben mindegyikőjüknek arra kell törekedniük, hogy elsőként köszönjenek. Ha a férfi kalapot vagy sapkát visel, akkor illik azt megemelnie vagy jelzésszerűen megérintenie. Nem illik napszemüvegben, cigarettával a szánkban vagy zsebre dugott kézzel köszönni. Ha valaki ismeretlenekkel teli társaságba lép, akkor mindig az ismerőst kell először üdvözölnie, csak utána a többieket. Ha az asztalnál már sokan ülnek, elég csak a közvetlen mellettünk helyet foglalt személyeket üdvözölni.

Tegezni általában azonos korúak tegezhetik egymást, akik például egy helyen dolgoznak. Viszont 25 év felett már sértő lehet valaki számára, ha csak úgy letegezik. Ha nem egyértelmű, hogy tegezhetjük-e az illetőt, inkább magázzuk, amíg ő fel nem ajánlja annak ellenkezőjét. Azt még tudni érdemes, hogy férfi-nő kapcsolatban mindig a nőnek kell felajánlania a tegeződést, illetve ha különböző korú személyekről van szó, akkor mindig az idősebb kell, hogy azt kezdeményezze. Ennek figyelembe nem vétele, nagyfokú udvariatlanság.

A köszönés utáni következő lépés a kézfogás. Ennek menete pont az ellenkezője a már a köszönésben leírtaknak. Mindig a nő a férfinak, az idősebb a fiatalabbnak és a magasabb rangú az alacsonyabb rangú embernek nyújt kezet elsőként. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy egyszerre mondják a nevüket, így egyik fél sem érti a másikét. Fontos, hogy kézfogáskor egymás szemébe nézzenek a felek, hogy határozottan, de ne durván szorítsák meg a másik kezét. Vannak kultúrák, ahol a kézcsók és a meghajlás szigorúan tilos, de Magyarországon ezek a kiemelkedő udvariasság megkülönböztető jelei. A kézfogás mindig jobb kézzel kell, hogy történjen, ha valamit fogunk benne, akkor azt át kell tenni a bal kezünkbe. Nem illik két kézzel, a férfiaknak pedig kesztyűben kezet fogniuk, ez utóbbi a nőkre nem vonatkozik. Ha egy ülő társasághoz érkezik egy nő, akkor a férfiaknak fel kell állniuk, hogy üdvözöljék, a nőkre ez csak akkor vonatkozik, ha egy nálunknál idősebb hölgy jelenik meg.

Gyakori hibák még, ha valaki csak a keresztnevét mondja köszönéskor, nem tiszta kézzel nyújt kezet a másiknak vagy nem néz annak szemébe. A tekintet az egyik legfontosabb része a kontakt felvételének. A bemutatkozást célszerű röviden, tömören intézni, illetve adott helyzetekben, például hivatalos találkozó alkalmával, fontos, hogy névjegykártyacsere kísérje a bemutatkozást. Ezen alapszabályok persze szituációfüggőek, de ha betartjuk őket, akkor eleget teszünk az elvárt normának.

images
 

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
A köszönés illemszabálya – Ki köszön először: a nő, a férfi, a főnök vagy az idős ember?

Mivel társadalomban élünk, mindannyiunknak ismernie kell néhány illemszabályt, melyek gyakorlásával egymás iránti tiszteletünket fejezzük ki. A köszönés a tisztelet kifejezésének egyik legalapvetőbb formája, a kapcsolatkialakítás első lépése.

etikett.jpgIlyen tekintetben nem léteznek társadalmi osztályok vagy szakmai fokozatok közti különbségek, ezek a szabályok mindenkire egyformán érvényesek. Egy művelt, erkölcsös ember ugyanolyan respektust tanúsít a szakmai szempontból nála alacsonyabb beosztottnak is, mint a felsőbbrendűnek.

A köszönés jólneveltség kérdése
Bár egymás üdvözlése az emberiséggel egyidős, a köszönés formáját és értelmét már egy egyszerű mimika, testtartás vagy magatartás is megváltoztatja, tiszteletünket már egy kis gesztussal is kifejezhetjük.

Mindenki megérdemli, hogy köszöntsék. XIV Lajos például az utolsó szolgálóját is ugyanolyan rajongással köszöntötte, mint a legcsillogóbb La Vallière kisasszonyt.

Ki köszön előre?
 • A férfi köszönti előre a nőt, még ha idősebb is nála
 • A fiatalabb köszönti előre az idősebbet
 • A társaságba újonnan érkezett köszönti előre az ott lévőket
 • A beosztott a magasabb rangút
 • A köszönést kötelező módon fogadjuk, ennek elutasítása súlyos sértés annak, akitől kaptuk.
Hogy köszön egy úr?
 • Mindig a nő előtt köszön
 • Abbahagyja a cigarettázást
 • Kiveszi kezét zsebéből
 • Kalapot emel: legalább a találkozás előtt két méterrel, enyhe meghajlással kísérve és a másik személy szemébe nézve. Ha a köszöntött fél bal oldalunkon van, jobb kézzel illik kalapot emelni, és fordítva.
 • Jobb a fejen hagyni a kalapot és csak verbálisan köszönni, mint a gesztust leredukálva csak a kalap szélét megérinteni anélkül, hogy levennénk.
 • Ha nincs a férfin kalap, akkor fejét kissé mélyebben hajtja meg.
Hogy köszön egy hölgy?
 • Azonos neműek találkozásánál a fiatalabb köszön először
 • Enyhe mosollyal és rövid fejhajtással kísérve
 • Az angolszász országokban a nő köszön előre, ezzel engedélyezve a férfinak a köszönést
 • Európa többi részén a férfi köszön, a nő fogadja
 • Két, azonos nemű és korú személy egyszerre köszön
A köszönés visszautasítása
A köszönés visszautasításával (nem fogadásával) sértettségünket fejezzük ki az iránt, akitől kaptuk. Ezen a helyzeten kívül nincs az a köszönés, amit a jó modor alapszabályainak szándékos és durva megsértése nélkül elutasíthatunk.

Előfordulhatnak helyzetek, amikor valamilyen konfliktus miatt, a köszönés elkerülése végett szándékosan nem akarunk észrevenni valakit. Nagy tapintatosságot és lélekjelenlétet igényel, hogy ilyen esetben mégis becsületesen járjunk el. Igyekezzünk már távolról, feltűnés nélkül kitérni a találkozás elől, de ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor röviden köszönünk. Ez akár lecke is lehet a másik számára, ha ő volt a bűnös, ellenkező esetben pedig békülési szándékunkról adhatunk számot ezzel a gesztussal.

Nincsenek szabályok, kivételek nélkül
 • Ha valaki – főleg egy nő – kényelmetlen vagy kínos helyzetben van, elkerüljük a köszönést
 • A hadseregben szigorú rendje van a köszönésnek: kötelező módon az alacsonyabb rangú köszönti először a magasabb rangút
 • Azonos egyenruhát viselők (vasúti társaság, posta, vám, stb.) anélkül köszönhetnek, hogy ismernék egymást
 • Aki belép egy helyiségbe az köszön, az ott lévők pedig fogadják azt (étterem, vonatfülke, váróterem, lift, üzletek, stb.)
 • A jól nevelt ember megáll és leveszi kalapját egy gyászmenet előtt
 • Egy nemzeti himnusz alatt vagy nemzeti lobogó felvonásakor felállunk és levesszük kalapunkat, kimutatva ezzel mások iránti tiszteletünket
 • Ha egy ismerősünk társaságban van, mindenkit köszöntünk, akik fogadják köszönésünket, viszont nem kötelesek megkérdezni nevünket
Köszönés, Kézfogás
 • Ha nem rokonnal, baráttal vagy közeli ismerőssel találkozunk, akkor „Jó napot!”, „Jó estét!” köszönünk, és feltétlen odatesszük: Hölgyem/Uram
 • Nem szükséges kimondanunk a nevét köszönéskor annak, akivel találkozunk, de egy rangos személy vagy tiszt kimondhatja nevét beosztottjának, ami bók, dicséret jele a részükről
 • Kerüljük a helló, csá, ágyő változatokat hivatalos közegben
 • Kézfogást legtöbbször akkor eszközölünk, ha pár szót fogunk váltani azzal, akivel találkoztunk. A kézfogás ősi, mély szimbolikájú gesztus. Kezet szorítani valakivel a mély tisztelet jele.
 • Kezet fogni jobb kézzel szokás – ez onnan ered, hogy a fegyvert jobb kézben tartják, és ha ezzel a kézzel fogunk kezet, akkor ez a békekötés szándékát jelzi. Egyes közösségek, például a felderítők bal kézzel fognak kezet.
 • Aki először nyújt kezet: a nő, az idősebb vagy a felettes. Mégis, ha ennek ismeretének hiányában a fiatalabb nyújt kezet először, ezt visszautasítani szégyen.
 • A leggondterheltebb államfők sem jogosultak visszautasítani a bosszantó kérelmezők kézfogását. Egy kéznyújtást visszautasítani kivételesen súlyos modortalanság.
 • Kézfogáshoz felállunk. A nőknek csak akkor kell felállni, ha idősebbel fognak kezet, vagy ha különös tiszteletet szeretnének tanúsítani az illető felé.
 • A kézfogás sokat elárul rólunk. Kezünk ne lötyögjön élettelenül, de ne is zúzza össze a másik kezét.
 • Nem illik lefele tartva kezet fogni, ez nem elegáns és „lekezelő”.
 • A kézszorítás a köszönésen kívül mást is jelenthet: egy üzleti ügyben való megállapodást, részvétnyilvánítást, gratulációt, kérést, köszönetet vagy bocsánatot.
Egyed Zsuzsanna
 

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
Tudni illik, mi illik, avagy: a netikett
 1. 1. Tudni illik, mi illik Avagy: a netikett
 2. 2. Mi a netikett? – Az internetre vonatkozó illemszabályokat, szokásokat, viselkedési formákat hálózati etikettnek, röviden netikettnek nevezzük. – A netikett célja barátságos légkör megteremtése és megőrzése az internetes kommunikációban.
 3. 3. Az aranyszabály Amit szeretnél, hogy veled tegyenek, azt tedd te is másokkal! És: Ha valamit nem vállalnál az offline világban, az online világban se tedd.
 4. 4. Néhány jellegzetes hiba 1. Személyes adatok nyilvánossá tétele az interneten 2. Jelszavak megosztása 3. Barátkozás idegenekkel 4. Lelkivilágunk feltárása, avagy lelkizés a neten 5. A jövőről való megfeledkezés
 5. 5. Néhány szempont, amire érdemes odafigyelni Tiszteld a többiek személyiségi jogait! (privacy) – Ne ossz meg érzékeny vagy személyes információkat! – Védd magadat és a többieket is!
 6. 6. Néhány szempont, amire érdemes odafigyelni Használj emotikonokat ! – Így egyértelműbb lesz a mondanivalód. Ne használj csupa nagybetűt! – SZÓVAL NE KIABÁLJ!
 7. 7. Néhány szempont, amire érdemes odafigyelni Ellenőrizz! – Pl. a bekezdések hosszát, központozást, helyesírást, nyelvhelyességet. A hanyag helyesírás könnyen kelti a tiszteletlenség benyomását. – Nem baj, ha hibázol – de azért törekedj elkerülni a hibákat. Pláne a szándékosakat. 
 8. 8. Néhány szempont, amire érdemes odafigyelni Ne írj spamet! – Gondold át, a többieknek szüksége van-e arra a tartalomra, amit éppen megosztani készülsz.
 9. 9. Néhány szempont, amire érdemes odafigyelni Fejezd ki a véleményed, miközben... – odafigyelsz másokra (pl. visszamenőleg elolvasod a kommenteket) – az egyet nem értésedet is korrekt módon fejezed ki – releváns kommenteket fűzöl a témához
 
Oldal tetejére