Földönkívüliek, vagy Teremtő Istenek?

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
A Lockheed Skunk Works második igazgatója döbbenetes megjegyzéseket tett az UFO technológiáról.


safe_image.phpIgen figyelemre méltó, hogy hány hiteles nyilatkozat látott napvilágot az UFO-k (azonosítatlan repülő tárgyak) és a földönkívüliek tekintetében olyan emberektől,
akik a legmagasabb pozíciókban foglaltak helyet kormányokon, hadseregeken belül, tudományos és politikai stb. területen.


Mindez kissé nyomasztó, ha figyelembe vesszük az összes korábbi titkos dokumentumot, melyek az elmúlt években jelentek meg, ami megdöbbentő képet tár elénk. Bárki, aki már kutatott a témában, és betartotta a “vizsgálat nélküli ítélet a tudatlanság magas iskolája” filozófiáját, nem lehet képes letagadni mindezt, és nem fog találkozni olyannal, aki elvégezte ezt a kutatást, és a témát még mindig az “összeesküvés elmélet” körébe sorolná.Dr. Brian O’Leary egykori NASA asztronauta és a Princeton fizika professzora korábban már beszélt a materialisztikus nyugati felfogás szempontjából szinte elképzelhetetlen földönkívüli látogatókról és magasan fejlett technológiájukról.

Eltekintve a hiteles nyilatkozatoktól, melyek közvetlen forrásból származnak fontos megjegyezni, hogy mindezeket nem tudjuk teljes mértékben ellenőrizni, de komoly jelentőséggel bírnak az ezen megbízható emberek által elmondottak.

Bizonyos információ Ben Rich-től származnak, aki a Lockheed Skunk Works második igazgatója volt 1975-től 1991-ig. Őt nevezték a Lopakodó atyjának, miután ő felügyelte az F-117A Nighthawk lopakodó vadászgép fejlesztését. Halála előtt Rich többször tett megdöbbentő nyilatkozatot az UFO-król és a földönkívüliekről.
“Már megvannak az eszközeink a csillagközi utazáshoz, de ezek a technológiák fekete projektek részét képezik, és valami isteni cselekedetre lenne szükség, hogy valaha is az emberiség javát szolgálják. Bármit, amit el tudunk képzelni már tudjuk, hogyan kell megvalósítani.” (1)
“Már rendelkezünk a technológiával, hogy elérjük a földönkívüliek otthonát. Nem kerül egy életnyi időbe, hogy valaki ezt megtegye. Van egy hiba az egyenletekben. Tudjuk, hogy mi az. Már megvan a képességünk, hogy a csillagokhoz utazzunk.” “Kétféle UFO van – az egyiket mi építjük, a másikat ‘ők’ építik.”

Amikor Richtől megkérdzték, hogyan működik az UFO meghajtás, azt mondta: “Hadd kérdezzem meg. Hogyan működik az ESP (érzékszerveken kívüli érzékelés)?” A kérdező válaszolt: “Minden pont időben és térben is kapcsolódik egymáshoz.” Majd Rich azt mondta: “Pontosan így működik!” Úgy tűnik, hogy kapcsolatban áll a kvantum határozatlansággal.

Az egyik forrás James Goodall repülőgépipari újságíró, aki olyan kiadványokban írt, mint például a Jane’s Defense Weekly, Aviation Week and Space Technology, és az Interavia. Ő egy rutinos szónok, aki a repülés történetre, fejlődésre szakosodott, és a világ egyetlen Mach 3-ra képes legénységgel repülő gépére, az SR-71-esre.

Szintén írója, valamint társult kurátora a Pacific Aviaton Museum-nak Hawaii-n. Ő volt a Paine Field Repülési Múzeum restaurátor vezetője Everettben, Washington államban.

Goodallt sokan kérdezték a titkos fekete költségvetés világáról. Azt állította, hogy egyes kapcsolatai azt mondták neki, hogy “olyan dolgaink vannak odakinn, melyek szó szerint nem evilágiak, jobbak, mint a Star Trek, vagy ami a filmekben látható.”

A munkája során Goodall jól ismerte Ben Richet. Egy videó interjúban Goodall kijelentette, hogy körülbelül tíz nappal azelőtt beszélt vele, hogy meghalt:

“Körülbelül tíz nappal a halála előtt beszéltem Bennel telefonon az USC Egészségügyi Központban, Los Angelesben. És azt mondta, hogy “Jim, vannak dolgaink kinn a sivatagban, amelyek ötven évvel járnak azelőtt, amit képesek vagyunk megérteni. Körülbelül 4500 emberük van a Lockheed Skunk Worksnél. Vajon mit csináltak az elmúlt tizennyolc-húsz évben? Valamit építenek.”
Egy másik forrás John Andrews, aki egy legendás Lockheed mérnök volt. A saját hitéről írt Richnek az UFO-kkal kapcsolatban, melyek szerinte ember által alkotottak, és földönkívüliek is egyben. Andrews megkérdezte Richt, hogy ez mennyiben fedi a valóságot. Rich a következőt válaszolta: “Igen, én mindkét csoportnak a hívője vagyok. Úgy érzem, minden lehetséges.”

Harmadikként pedig ott van Jan Harzan, aki vezető pozícióban van az IBM-nél, valamint Tom Keller repülőgép mérnök, aki számítógépes rendszer elemzőként dolgozott a NASA Jet Propulsion Laboratory-ban, megvitatva egy olyan beszélgetést, amit Bennel folytattak néhány évvel ezelőtt. 1993 március 23-án a UCLA School of Engineering egyik beszélgetésén, ahol bemutatta a Skunk Works történetét, a következőket mondta:

“Most már tudjuk, hogyan utazzunk a csillagokhoz. Van egy hiba az egyenletekben, de rájöttünk, és most már ismerjük, hogyan jussunk el más csillagokhoz, és nem tart egy életen át, hogy megtegyük. Itt az ideje, hogy véget vessünk mindenféle titoktartásnak ezzel kapcsolatban, hiszen már nem jelent nemzetbiztonsági fenyegetést, és lehetővé kell tenni a technológia használatát a magánszektorban. Sokan vannak a hírszerző közösségben, akik szeretnék, ha ez sötétben maradna, hogy ne lásson napvilágot. Most már megvan a technológia, hogy elérjük a földönkívüliek otthonát.”

Egy másik forrás Bill McDonalds az űrrepülőgép ipar törvényszéki illusztrátora volt, és a fent említett John Andrews jó barátja. Kijelentette, hogy: “Az volt Ben Rich véleménye, hogy nem kellene a nyilvánosságnak elmondani. Azt hitte, hogy soha nem tudnák kezelni az igazságot. Csak életének utolós hónapjaiban kezdte úgy érezni, hogy a nemzetközi vállalatok igazgatótanácsa, mely foglalkozik a “témával” jelenthet nagyobb problémát a polgárok személyi szabadságára az Egyesült Államok alkotmánya szerint, mint maguknak a nem evilági látogatóknak a jelenléte.”

Végül, de nem utolsósorban Don Phillips CIA vállalkozó, aki együtt dolgozott a Lockheed Skunk Works-el és az Egyesült Államok légierejével. Ő volt az egyik azon több száz igazoltan hiteles ember közül, akik címlpara kerültek néhány évvel ezelőtt egy konferencia kapcsán, melyet a Nemzeti Sajtó Klubban tartottak Washington D.C.-ben.

Ő megerősítette Ben Rich nyilatkozatait és hiedelmeit egy interjúban, melyet itt lehet megnézni:

A legújabb verziója az ilyen típusú nagy sajtótájékoztatóknak a Polgári Közzétételi Meghallgatás volt. Ezt 2013 április 29-e és május 3-a között tartották, ahol kutatók, aktivisták, valamint katonai, ügynökségi, politikai tanúk képviselői tettek vallomást tíz országból Washington D.C.-ben az Egyesült Államok Kongresszusa hat egykori tagja előtt. Tanúvallomást tettek olyan eseményekről és bizonyítékokról, amelyek földönkívüli jelenlétre és beavatkozásra utalnak az emberiség és a bolygó életébe.

ujvilagtudat / collective evolution
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
A kitelepítés már megkezdődött...UFO felderités megkezdödött.

Az elmúlt 100 év alatt alaposan megismerhettük a földönkívülieket, kiismerhettük tevékenységüket, megtapasztalhattuk módszereiket, amelyek mögött felsejlik egy cél: A Föld megmentésére irányuló kozmikus program.
Földönkívüliek mentik meg az ellenséget? — Legalábbis ha jól értelmezzük a jeleket, melyek látogatóink viselkedéséből és a világ eseményeiből kikövetkeztethetők. Nem kétséges, hogy az utóbbi évtizedekben az idegen látogatók alaposan felmérték technikai szintünket.


A felderítés

A 20. század 40-es, 70-es évei közti nagyszámú UFÓ észlelések során felderítő repüléseket végeztek, üzemeink, gyáraink, erőműveink, katonai bázisaink felett épp úgy, miként figyelemmel kísérték a hadszíntereket és a háborús konfliktusok helyszíneit is. Felmérték az emberiség erejét, tudását Földön, vízen, levegőben, de még a víz alatt és a világűrben is.
Mind ez annyira tudatosnak, szisztematikusnak tűnt, hogy felkeltette a nagyhatalmak érdeklődését, amelyek minden téren így elkezdték ellenőrizni hívatlan vendégeinket. Miközben tanácstalanságuk, tehetetlenségük leplezésére mindent megtettek, hogy a földönkívüli eseményeket a lehető legnagyobb titokban tartsák és a nyilvánosságra került, kisebb nagyobb jelentőségű UFÓ eseteket elbagatellizálják. Nem kétséges, hogy egyfajta hidegháborúban állunk a földönkívüliekkel. Sőt még az sem tűnik lehetetlenségnek, hogy a két nagyhatalom, a nyugat és a kelet tömbje között fennálló hidegháború is csak egyfajta álca volt, amelynek felszíne alatt igyekeztünk megállapítani, hogy az idegenek veszélyt jelentenek-e ránk, vagy sem.

Nyílván a földönkívülieknek is hasonló volt a céljuk, de hamarosan kiderült számukra, hogy technikai, katonai értelemben fényévekkel megelőznek bennünket. Ekkor már nyíltabban is megmutatkozhattak és megkezdték feltérképezni a földi flórát és faunát: felmérték bolygónk bioszféráját növényektől az állatvilágon át egészen az emberekig.

A feltérképezés

Nyílván baktériumokat és más mikroszkopikus sem hagyták figyelmen kívül, de mindenekfelett az ember, az intelligens ember kelltette fel a figyelmüket. Eleinte nem igazán értettük céljaikat. Ráadásul sokakat megzavart, hogy a „földönkívüli programban”több kozmikus faj egyedei is részt vettek. Hogy összehangolt volt-e mind ez vagy sem, ma már nehéz lenne eldöntenünk, de a különböző egyedek fajai láthatóan más és más feladatot hajtottak végre. Akadnak közöttük küldöttek, hírvivők, felderítők, üzenetközvetítők, figyelmeztetők és még kitudja hány- általunk talán fel sem ismert- kozmikus faj egyedei, akik mind-mind más és más feladatot hajtottak végre, amelynek során feltérképezték bolygónk élővilágát és az embert. Ha jól megfigyeljük a földönkívüliekkel kapcsolatos beszámolókat, rájövünk, hogy megtaláljuk az idegenek között a káposztaföldeken, ültetvényeken, kukoricásokban felbukkanó kis termetű botanikusokat, az eltérítéseket végrehajtó kis szürkéket, vagy az orvosi-genetikai vizsgálatokat végző magas szürkéket, esetleg hibrideket, valamint az állatcsonkításokért felelős fekete alakokat, vagy épp a kozmikus üzeneteket hozó magas szőkéket, akiket segített emberi külsejük, hogy bátrabban képjenek közvetlenül is kapcsolatba a föld lakókkal.

A figyelmeztetés
szurke_xpq.jpg
Az idegenek kiválasztottak, kontaktok révén próbálták megértetni velünk önpusztító végzetünket. Nyilván sikerrel, hiszen ha belegondolunk, mára megszűntek a nukleáris kísérletek, csökkentettük a Föld üvegház hatását kiváltó ózon- és füst kibocsátásunkat. Az általunk megcsapolt földi kőolaj-és gázkészlet helyett ma már egyre többet hallunk a tiszta energiafajták (szélenergia, napenergia, geotermikus energia stb. …) jelentőségéről és ma már mindenki a tudatos környezetvédelemről beszél. Nem állítom, hogy mind ez a földönkívüliek figyelmeztetésének köszönhetők, de minden esetre nagyon furcsa egybeesés, hogy a kontaktok által tolmácsolt figyelmeztetések mind megvalósulni látszanak. Ráadásul, amint ez megtörtént, úgy látszik nem volt már szükség az üzenet közvetítőkre.
Eltűntek a kontaktok, kiválasztottak és ma már csak a nyomdokaikban megjelenő New Age mozgalmak ezoterikus híveivel találkozhatunk, akik nem állnak kapcsolatban a földönkívüliekkel, de tovább hirdetik azok tanait.

A felismerés

A 80-as években azonban rémisztő jelenség ütötte fel a fejét Az eltérítések 20 év alatt emberek százezreit érintették világszerte. S bár pszichológusok, tudósok próbálták megfejteni a rejtélyt, nem jártak sikerrel. Még az alvás paralízisnek nevezett szindróma sem nyújtott magyarázatot, hiszen legfeljebb csak a hálószobai eltérítésekre volt alkalmazható. Már pedig ezek az eltérítéseknek csak kis hányadát tették ki. Ráadásul, ha igaz lenne az állítás, hogy az alvás közbeni biológiai, neurológiai folyamatok és az álmaink lennének a földönkívüli látogatók felismeréséért felelősek, akkor ezekről az élményekről korábban miért nem hallhattunk?. Miért csak a nyolcvanas években bukkantak fel olyan anyag számban? Nyílván azért, mer ekkor valódi eltérítések zajlottak. Ráadásul a többségük a szabadban, ország úton történt, és az eltérítettek nagy százaléka mai napig nincs tisztában azzal, hogy a földönkívüliek orvosi, genetikai vizsgálatokat végeztek rajtuk, sőt esetleg még valamilyen poszthipnotikus utasítást is elküldhettek a fejükben, vagy épp valamilyen módon „letöltötték” az emlékképeiket, ismeretanyagukat. Az idegenek nyílván felmérték, megismerték az emberi fajt. Begyűjtötték génállományunkat, miközben az eltérítetteknek csak a homályos, zavaros emlékképek maradtak. Vagy még annyi sem, és legfeljebb csak az elveszett idő zavarta a kísérlet alanyait. Mert, hogy kísérlet volt mindez, az nem kétséges.

Miért volt szüksége minderre azoknak a földönkívüli fajoknak, akik e nagyszabású - közel 60 éve tartó - programban részt vettek? Nyílván minden kozmikus faj számára hatalmas kockázattal jár egy idegen, újonnan felfedezett lakott bolygó felderítése, megismerése. Akadtak balesetek, sőt háborús összetűzések is. Mivel nem igázták le bolygónkat, egyértelmű, hogy ilyen kockázatot csak azok vállalnak, akik planétánk és élővilágának megmentésére vállalkoznak.

kitelepites_xapq.jpg
Mindez nem különbözik tehát attól, amit mi emberek is teszünk, amikor rezervátumokba merészkedünk, vagy lemerülünk az óceánok mélyére az ott élő teremtményeket megismerjük, és ha rádöbbenünk, hogy némelyik lény a kihalás szélére került, bizony mindent megteszünk annak érdekében, hogy megmentsük azt a bizonyos fajt a biztos pusztulástól. S mind eközben vállaljuk a kockázatot. Vállaljuk, hogy baleset érhet bennünket, vagy épp az ott élő teremtmények valamelyike nem nézi jó szemmel jelenlétünket, és nekünk támad. Ugyan ez a helyzet a földönkívüliekkel is. Csak most mi vagyunk a rezervátumban, minket fenyeget a pusztulás sötét réme. De nem kell aggódnunk. Ha az eseményeket nyomon követjük, azt tapasztalhatjuk, hogy az eltérítések száma az elmúlt évtizedben drasztikusan lecsökkent, sőt az utóbbi pár évben világszerte szinte alig hallani ilyen beszámolóról. Nyilván véget ért az emberiség feltérképezésének programja.

A fennmaradás

Talán már az emberi faj fennmaradását biztosító, genetikailag alkalmas ember csoportok, egyének, közösségek is kiválasztásra kerültek. Na persze nem 144,000-en miként azt sokan hirdetik. Talán milliókról kell beszélnünk, akiknek DNS mintája valahol ott nyugszik egy csillagközi űrhajóban saját tudatának, emlékképeinek, ismeretanyagának. Milyen humánus is ez a módszer… Úgy telepítenek ki minket, hogy közben itt maradunk. Csupán másolatainkat mentik meg. Persze ahhoz, hogy a DNS-ből, a genetikai és tudásanyagból egyszer újra teljes értékű emberek születhessenek, szükség lesz egy olyan planétára, amely megfelelő életteret biztosít a földi növények és természetesen az emberek számára.

Na és persze szükség lesz olyan emberekre is, akik önszántukból, vagy akaratuk ellenére elragadhatók a Föld felszínéről. A nyomtalan eltűnések és az UFÓ esetek közötti összefüggések abban az irányban mutatnak, hogy bizonyos számú emberi alany nélkülözhetetlen a program végrehajtásához.

Hívjuk mindezt akár kozmikus Noé bárkájának. Új Föld Programnak vagy az idegenek galaxisunkat behálózó terraformálási projektjének, úgy tűnik, a kitelepítés már megkezdődött.

S hogy, mi történik a kiválasztottakkal, az emberiség túlélőivel? Nyílván új életet kezdenek majd egy új bolygón, amelyet az idők során benépesítenek, és lassan elfelejtik, vagy ha nem, úgy- miként az Atlantisz esetében is történt- csak ősi, homályos legendákban marad majd fent, hogy hajdanán létezett az univerzumban egy csodálatos Föld nevű bolygó.

Forrás: Hihetetlen magazin
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
David Wilcock – A Titkos űrprogram és az Illuminátusok földönkívüli eredete - 1. rész


wilcock_ssp.jpg
David Wilcock előadása az Illuminátusok földönkívüli eredetéről, az emberiséget évezredek óta irányító legfelsőbb vezetőkről, és a hüllőkkel kötött szövetségükről. Beszél a titkos űrprogramok és az Illuminátusok kapcsolatáról és a közeljövő eseményeiről, valamint a régi istenek bukásáról és az emberiség felemelkedéséről.AZ ELŐADÁSBAN EDDIG MÉG SOHA NEM HALLOTT RÉSZLETEK HANGZANAK EL!

http://goodethungary.blog.hu/2015/04/20/a_titkos_urprogram_letoltheto_pdf-Az Illuminátusok története sokkal összetettebb, mint ahogy azt bárki gondolná. Azok a mitologikus történetek és legendák, amelyek jó szándékú, másokat szolgáló földönkívüliekkel történt találkozásokról számolnak be, mind leírják, hogy a jelenlegi időszakban egy hatalmas váltás fog bekövetkezni az emberi tudatosságban és az élet általános menetében.KEZDÉSKÉNT EGY KIS KVANTUMFIZIKAMi az a nullponti energia? Ha dolgokat lehűtöd kb 4,85 Celsius fok környékére, akkor az anyag állapotában minden nagyon nyugodt, nincs mozgás és hő. Ez az ún. "abszolút nulla pont". Azonban a tudósok állításával ellentétben, ahelyett hogy megszűnne az energia és a mozgás, valójában hatalmas mennyiségű energia lép fel. Egyetlen kávéscsészényi űr több energiát tartalmaz, mint amennyire szükségünk lenne ahhoz, hogy a világ összes óceánját egyszerre felforraljuk. A tudósok azt állítják, hogy a lendületmegmaradás törvénye miatt ott nem létezhet energia, azonban minél inkább a dolgok kvantum természetét vizsgáljuk és egyre mélyebbre merülünk, egyre több és több energiával találkozunk majd. A szabad energia tehát nagyon is lehetséges.A tudósok legújabb elméletei szerint az Univerzumot egyetlen szingularitás hozta létre és minden dolog egyetlen geometriából épül fel. Ezt a geometriát AMPLITUHEDRON-nak nevezik. A tudósok szerint az Univerzumban zajló minden interakció leírható ezen elsődleges geometria 7 permutációjaként.A Szaturnusz pólusa hatszög alakú, ez a geometria szervezi és mozgatja az anyagot, és ami érdekes, hogy a Föld magmája pedig ugyanilyen módon épül fel. Ez a hatszög forma a Merkaba-ra utal. Valójában a szabadkőművesek jelképe, az iránytű ugyancsak erre a Merkaba-ra történő utalás.saturn_pole.jpg
160 000 dokumentált esetről tudunk, amikor valaki képes volt aktiválni a Merkaba-ját és a fizikai teste fénnyé változott. Tibeti legendák szólnak egy emberről, aki leszállt az égből és kézlenyomatát "otthagyta" egy sziklában. Ennek az illetőnek 6 ujja volt. Ez a kéznyom látható az alábbi videón:

padma.jpg

A szabadkőművesek szimbólumában a "G" betű jelentése "God's Geometry" vagyis Isten Geometriája. A legendákból ismerhetünk egy Padmasambhava nevű földönkívülit, aki egy tojásban utazva érkezett az égből. Megtanította a tibeti szerzeteseket hogyan aktiválják fénytestüket és hogyan változzanak fénnyé. Maga az átváltozás 7 napot vett igénybe. Először a testük kb 20-23 cm-re zsugorodott, majd egy szivárvány jelent meg a kunyhójuk felett. Azután az emberek képesek voltak látni őket az álmaikban.merkaba.jpg
Az emberi forma és a tetraéder alakja tehát feltárja a Teremtés eredeti, elsődleges geometriáját. A Teremtő az eredeti forma fraktáljaként van jelen minden létező dologban.A szabad akarat az, ami lehetővé teszi számunkra a fejlődést, méghozzá egy olyan kiegyensúlyozó mechanizmus révén, amely során az Univerzum visszatükrözi számunkra mindazt, amit meg kell tanulnunk. A szabad akarat törvénye a legfontosabb és legmagasabb rendű törvény. Az Univerzum illúziója az elsődleges valósághoz (a lélek örök életű valóságához) való kapcsolódása révén lehetővé teszi minden teremtmény számára a fejlődést a kollektív társteremtés folyamatán keresztül. (Amikor azt mondjuk illúzió, akkor az nem azt jelenti, hogy a mostban "semmi sem számít igazán", hanem azt, hogy az elsődleges valóság valójában egy totális egységállapotot jelent, a lények egy szingularitásban való létezését, amelyben a lények a Teremtő álmaként tapasztalják meg az életet és abban fejlődnek). A megbocsátás az egyik legfontosabb dolog a létezésben, ezzel állítjuk meg ugyanis a karma körforgásátMeg van engedve a negatív ösvény is, hiszen minden út visszavezet a Forráshoz. A mi valóságunkat pozitív földönkívüliek igazgatják, akik felülemelkedtek azokon a denzitásokon, ahol a negativitás megtapasztalható. (Az Egység Törvénye c. könyvben elmondják, hogy a negativitás csupán az 5-ik denzitásig terjed, a 6-ik denzitásban ugyanis minden negatív ösvény egyesül a pozitívval. Az Egység Törvénye alapján ez az a denzitás, ahol a Kék Avianok tartózkodnak).AZ ILLUMINÁTUSOK VALÓDI EREDETEAz Illuminátusok több ezer éves múltra tekintenek vissza. Egyes állítások szerint 240 000 éve léteznek és működnek a Földön. Luciferánus vagy sátánista ideológiát vallanak. Eszerint Lucifer a fényhozó, aki eredetileg nem rossz és nem gonosz. Az Illuminátusok abban hisznek, hogy aki nem hordozza a fényt (vagyis spirituálisan nem aktív, illetve tudatilag nem fejlett), az számukra halottnak minősül és egyáltalán nem számít. Hogy ez mennyire így van a gyakorlatban, arra példaként lehet említeni a születési anyakönyvi kivonatokat, amelyek valójában halotti bizonyítványok.Ha valaki a sötét oldallal cimborál, akkor különleges képességek birtokába juthat. Az Illuminátusok tagjait nagyon nehéz megölni, valójában csak és kizárólag a lefejezés az egyedüli mód, amivel ki lehet iktatni őket az élők sorából EZ AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY EZ A TÉNY NAPVILÁGRA KERÜL!Az emberiség titokban már rég kolonizálta a Naprendszert. A náci űrprogram volt az első a XX. században, mely képes volt erre. Kb 100 különböző kolóniával rendelkezünk különféle Holdakon és bolygókon. Az emberiség bizonyos csoportjai kapcsolatba léptek és széleskörű egyezményeket kötöttek földönkívüli fajokkal. A földönkívüliek létezésének nyilvánosságra hozatala és a titkos űrprogram felfedése sokkal mélyrehatóbb és bonyolultabb, mint azt bárki gondolná.Az összeesküvés/Cabal egy meghatározott időrendet követ a nyilvánosságra hozatalt illetően. A pozitív földönkívüliek ugyanis kényszerítik őket, hogy hozzák napvilágra ezeket az információkat. Ha nem teszik meg, akkor a jó szándékú földönkívüliek meg fogják tenni és ezzel az összeesküvés végzetes mértékben veszíti el a hatalmát. A 2014-es év fontos év volt, hiszen nagyon sok információt szivárogtattak ki a legszélesebb nyilvánosság számára (soft disclosure). A NASA Drake-egyenletéről bebizonyosodott, hogy hamis és nagyon valószínű, hogy más bolygókon is létezik élet. Kb 1 milliárd Földhöz hasonló bolygó található a tejútrendszerben. Ezen bolygók lakói technológiai fejlettségben akár 3,46 milliárd évvel is megelőzhetnek minket. Elmondható, hogy az emberi élet egyfajta sztenderd az Univerzumban. Léteznek reptilián (hüllő), vagy avian (madár) jellegű humanoidok, illetve akár vízi élőlények is humanoid típusú testekben.A DRÁKONIDÁKRÓLAz egyik legfontosabb negatív csoport a hüllőkből fejlődött ki és lett emberré. Ők a drákonidák. Szerepelnek a Jupiter Felemelkedése c. filmben. Azzal a különbséggel, hogy a szárnyaik nem pontosan úgy néznek ki. Hatalmas, izmos testük van, 4 méter fölötti a magasságuk. Bejárták a galaxist, gének után kutattak és kifosztották, elrabolták a különböző bolygók lakóinak DNS-t. Ahová csak betették a lábukat, ott keveredtek a helyiekkel és genetikájukat összevegyítették a helyi fajok DNS-ével. Az ily módon létrehozott hibrid fajok (főleg reptilián fajok) egy intergalaktikus drákonida családot alkotnak. Nem csak a drákonida hüllők léteznek, hiszen vannak más reptilián fajok is. Pl egy emberszerűbb, 240 cm magasságú humanoid jellegű hüllő faj, melynek tagjai majdnem úgy néznek ki, mintha a szürkék és a drákonidák kereszteződési lennének. Világszerte sok helyen megtalálhatóak ennek nyomai különböző kultúrák mitológiáiban, a bibliában, a sumér legendákban, a jelenkorban készült számos mozifilmben és fikciós regényben.draco.jpg
AZ ILLUMINÁTUSOK ÉS A DRÁKONIDÁK KAPCSOLATAAz összeesküvésnek le kell lepleződnie és fel kell fednie az igazságot saját magáról. Ez fontos részét képezi az ő sajátos hitrendszerüknek. Azért kell leleplezniük magukat, mert csak így tudják tovább működtetni a "varázslatukat ". Néhány drákonida a múltban egyezséget kötött az emberekkel. Ez nagyjából kb 13 000 évvel ezelőtt történt. Bizonyos emberek halhatatlanná tevő technológiát kaptak a drákonidáktól és ennek révén él a Földön néhány olyan ember, aki jelenleg 13 000 évesnél is idősebb.(Heather Ann Tucci Jarraf, a bolygó pénzügyi-jogi felszabadításáért küzdő OPPT nevű szervezet megalapítója elmondta, hogy Ázsiában találkozott egy emberrel, aki 5 000 évesnek mondta magát. Ezt a találkozót 2012-ben fedhette fel, visszaigazolva ezzel az Illuminátusok és a jelenlegi pénzügyi rendszer lelepleződéséről szóló próféciákat).Azokat az embereket, akik egyezséget kötöttek a drákonidákkal "ÖREGEK"-nek nevezik. Ők azok, akik szerződést kötöttek az "isteneikkel" és megkapták tőlük az uralkodás "isteni jogát". Ezek az Öregek a hierarchiában a 13 Illuminátus vérvonal felett állnak. Ők a mai átlagemberekhez képest nagyon másként néznek ki. Hipergyors az anyagcseréjük és van egy szarkofághoz hasonlatos szerkezetük, amibe időnként be kell lépniük. Ez több szempontból is egy, a vámpírokéhoz hasonlatos folyamat keretben történik, és a vámpírokhoz hasonlóan nekik is ÉLŐ EMBEREKET KELL ENNIÜK! Valójában nem teljesen úgy működnek, mint a vámpírtörténetekben, nem kell fizikai vért inniuk. Az történik ugyanis, hogy az áldozatnak aktívan bele kell egyezni, jóvá kell hagynia a saját "áldozathozatalát", mert a folyamat másként nem működik megfelelően. (Valószínűleg azért lehet így, mert szándékos emberáldozatról van szó, és mivel szabad akaratból történik, ezért az áldozat tudatossága sokkal koherensebb egészet képez, jobban egyben marad és ez lehetővé teszi, hogy az áldozatból kinyert energiát sokkal könnyebben lehessen szinkronizálni az Öregek testében). Magát a folyamatot nem részletezte Wilcock, csupán annyit árult el, hogy az informátorok jelentései alapján az áldozatok borzalmas kínok közt halnak meg. A folyamat során az Öregek igyekeznek gyorsan végezni velük (mindegyik Öregnek más módszere van erre), de még így is rendkívüli szörnyűségeken kell átesniük, mielőtt végleg eltávoznak az élők sorából. Nagyon nehéz rájönni, vajon mi visz rá egyeseket, hogy önként vállalják ezt a kínhalállal végződő megpróbáltatást. Minden általunk ismert vámpírmitológia e kis csoport, vagyis az Öregek történetén alapul. Azért van mostanában akkora kultusza a vámpíros történeteknek, mert az elit próbálja ilyen módon nyilvánosságra hozni saját titkait.Az Öregek űrhajókkal és csillagkapukkal rendelkeznek, de ezeket a technológiákat titokban tartják az alattvalóik előtt, akiknek így ezekről semmilyen tudomásuk sincs. Továbbá titokban tartják saját származásukat és valódi történelmüket is és ennek érdekében hamis ideológiával tömik tele a 13 vérvonal család tagjainak fejét. Az Öregek időnként felkeresik ezeket a családokat és ráveszik őket, hogy bizonyos személyek adják át nekik magukat (ezekből lesznek aztán az önkéntes áldozatok). Azt hangoztatják, hogy minderre a "családok védelmében"' van szükség.Az Öregek fiziológiájukat tekintve is nagyon másokká lettek az idők során. Halhatatlanná tevő technológiát kaptak a drákonidáktól, ami valójában egy fém implantátum beültetését jelenti. Furcsa formájú, hatalmas szemeik lettek és nagyon jól látnak a sötétben. Csak úgy lehet megölni őket, ha az agyukat leválasztják a gerincüktől, vagyis le kell fejezni őket. Ha esetleg emlékeztetne téged mindez a Hegylakó c. filmben látottakra, akkor az nem a véletlen műve...Az Öregek tehát a 13 Illuminátus család vérvonala felett állnak a hierarchiában. Ez alapján az összeesküvés tagozódása következő:- Öregek (mindössze néhányan vannak)

- megbízottak

- ügyvivők (ők sokkal többen vannak, mint az előző két csoport összesen)

- 13 család/ház (másik nevükön ők az "Apák")Az Öregek próféciája arról szól, hogy történni fog egy hatalmas esemény a Földön, amely során lelepleződnek és feladják magukat. Legyőzik őket az emberek és végül mindannyiukat lefejezik. Ekkor azonban ŐRZŐ ISTENEIK, A DRÁKONIDÁK VISSZATÉRNEK, feltámasztják őket és újra uralkodni fognak. Hisznek tehát abban, hogy le kell lepleződniük, megítéltetnek és meg kell halniuk, mielőtt sötét uraik visszatérnek és újra életre keltik őket.Az Öregeknek tehát rendelkezésükre állnak űrhajók és csillagkapuk, amiket elrejtenek az Illuminátus családok (Apák) elől. Nemrégiben azonban feje tetejére álltak a dolgok. Az Illuminátus alattvalók ugyanis rájöttek, hogy mindvégig rászedték őket és most iszonyúan dühösek.Az Illuminátus családok feje a "Draco orma" vagy más néven a "Sárkány pénisze" kitüntető címet viseli. Jelenleg ez a cím a Rothschild családé.A jófiúk, vagyis a pozitív földönkívüliek (Kék Avianok, Gömb lények) nemrégiben érkeztek és egy „kerítést” vontak a Naprendszer köré. Így a drákonidák most nem tudnak kijutni, és felelősségre lesznek vonva. Hogy ezt elkerüljék, a drákonida szövetség megpróbált egy egyezséget kötni a pozitív földönkívüliekkel, melynek értelmében elárulják és feladják az összes alattvalójukat a Földön, beleértve az Illuminátusok tagjait, csak hogy mentsék a bőrüket. A pozitív földönkívüliek visszautasítottak minden ilyen felajánlást. Ráadásképp az összeesküvés felfedezte, hogy sötét isteneik éppen be akarják áldozni őket és ebből óriási zűrzavar és káosz keletkezett. Minden, amiben eddig hittek és ami évezredeken át szervezetük alapját képezte, hamisnak bizonyult. Ezért nagyon sokan kiléptek és dezertáltak a soraik közül.Melyik az a bizonyos 13 család?- Rothschild (Bauer)

- Bruce

- Cavendish vagy más néven Kennedy (JFK és Bobby Kennedy elárulták az Illuminátusokat, halálukkor apjuk azt mondta, nem baj, van még másik Kennedy is a Fehér Házban - utódjuk Jimmy Carter szintén a Kennedy-k közül való)

- De Medici

- Hanover

- Habsburg

- Krupp (ők építették a kemencéket a Holokauszt haláltáboraiba)

- Plantegenet

- Rockefeller

- Romanov (Raszputyin, aki az ő szolgálatukban állt, alkut kötött az egyik Öreggel és néhány tanításukba beavatást nyert, ezért lehetett olyan nehezen megölni - lelőtték, fejbe lőtték, víz alá nyomták és még azután is életben volt)

- Sinclair vagy Saint-Clair

- Warburg vagy Del Banco

- WindsorMost, hogy az Öregek árulása bebizonyosodott, a 13 család újraszervezte magát 200-ak Bizottsága néven.NÁCI TITKOS ŰRPROGRAM ÉS A DRÁKONIDA KAPCSOLATA nácikból a XX. század elején kivált egy kis csoport, akik később az 1930-as években szövetséget kötöttek a drákonidákkal. Földönkívüli technológiát kaptak tőlük, emellett Németországban is történt egy Roswell-hez hasonlatos esemény, amikor szürkékkel a fedélzetén lezuhant egy űrhajó. Telepatikus kapcsolatfelvételekre is sor került és ezek eredményeképp 1936-ban a Himalája hegységben egy találkozóra is sor került velük.A nácik ki akartak alakítani egy saját űrcivilizációt a drákonidáktól függetlenül. Ennek érdekében annyi technológiát akartak szerezni a drákonidáktól, amennyit csak tudtak. Elmentek az Antarktiszra és hatalmas dómokat/kupolákat fedeztek fel, egy ősi civilizáció élő struktúráit. Ott rendezték be saját bázisaikat. Jártak a Holdon is, ahol egy ősi civilizáció romjait találták meg. Ezen civilizáció tagjai kb 20 m magasságúak voltak, hatalmas termeket alakítottak ki, de ezekben a németek nem találták meg a technológiai eszközöket, mert azok réges-régen a fosztogatók martalékává lettek. Így aztán a nácik felépítettek egy saját bázist a Holdon (a bázis alaprajza horogkereszt alakú volt).moon_swastika.jpg
Az 1930-as években már nyakig benne voltak az űrprogramban, kolonizálták a Naprendszert és azon túl is kimerészkedtek. Ez egészen az 1950-es évekig tartott. 2 bázisuk volt a Marson de a marsi egyenlítő környékén nem tudtak építkezni, mert hatalmas elektromos kisülések voltak abban a körzetben.A II. világháború vége felé alkut kötöttek az USA-val, hogy tovább tudják folytatni a titkos űrprogramjukat. Erről kizárólag a legmagasabb szintű vezetés tagjai tudtak. A nácik továbbra is domináns szereppel bírtak az űrben és próbálták erős kézzel fogni az USA-t. Az amerikaiak egyfolytában fenyegették őket, hogy nyilvánosságra hozzák a nácik üzelmeit, ezért 1952-ben fenyegetésként náci űrhajók repültek a Washingtoni Capitolium fölé.washington.jpg
Az USA nem akarta feladni azt a technológiát, amire a háború idején sikerült szert tennie, ezért arra kényszerültek, hogy alkut kössenek a nácikkal. Az Iratkapocs Hadművelet keretében áthozták a németek vezető tudósait és hírszerzőit az USA-ba, azt remélve, hogy így amerikai kontroll alatt tudják tartani őket. Ez azonban nem így történt. Az Egyesült Államok titkos űrprogramja kezdetben nem terjedt ki különösebben az űrben egészen az 1950-es évek végéig és a náci űrprogram tevékenysége folytatódhatott a Naprendszerünkben. Ezen információk nagy része Corey/GoodETxSG-től származik.A TITKOS ŰRPROGRAM TÖRTÉNETE ÉS FRAKCIÓI- Solar Warden csoport - az első amerikai irányítás alatt működő titkos kormányzati űrprogram. A Solar Warden szakított az összeesküvéssel és most a pozitív földönkívüliekkel, a Gömb Szövetséggel, Kék Avian-okkal és Gömb lényekkel dolgoznak együtt. Ennek a csoportnak a feladata, hogy egyfajta rendőrségként szolgáljon a Naprendszerünkben. Kimennek és megnézik, hogy ki és miért jött. Nagyon sok földönkívüli van odakint.- Sötét Flotta (Dark Fleet) - a nácik szövetséget kötöttek velük. Ez a legkeményebb, legnegatívabb csoport. A Sötét flotta frakcióba több faj is beletartozik. Drákonidák, inszektoid, rovarszerű lények, sáskaszerű lények, hibrid csoportok, fél sáskalények (4 kar, 2 láb). Nagyon arrogánsak és fenyegetést jelentenek az emberiségre nézve, ellenségei más űrprogramoknak.Ha láthatnánk a Hold túloldalát, akkor olyan lenne, mint New York kivilágítva. Bizonyos csoportok több ezer éve ott vannak. Jelenleg kb 40 különböző negatív földönkívüli csoport tartózkodik a Naprendszerünkben. Mindegyikük úgy hivatkozik a Földre, mint a "KÍSÉRLETRE'. Ugyanis rengeteg faj DNS-e van belénk ültetve, és nagyon különleges DNS-sel rendelkezünk, aminek van egy speciális tulajdonsága. Nagyon könnyű ugyanis frissíteni, fejleszteni nagy galaktikus váltások alkalmával. (Dan Winter felfedte, hogy sok földönkívüli faj mesterséges úton, vagyis bizonyos technológiák alkalmazásával próbálja felgyorsítani saját evolúcióját. Ezzel a technológiával érik el, hogy DNS-ük összerendeződjön. Ennek azonban az lesz a következménye, hogy a lélek elszakad a lélekcsoportjától. Annak ellenére, hogy ezzel egy bizonyos típusú halhatatlanságot képesek elérni a fizikai testükben, végül személyiségük szétszakad, szétesik. Végső soron, ha ezek a fajok nem képesek helyreállítani organikus, természetes evolúciójukat, a szeretet és másokat szolgáló viselkedés és szemléletmód gyakorlásával, akkor genetikai mintázatuk darabokra hullik/szétesik. Ez pedig azt jelenti, hogy fajuk fenntartásához klónozási technológiákhoz kell folyamodniuk, mert csak így tudnak megmaradni. Ezek után lélekemlékezetüket sem tudják beintegrálni a galaktikus magba, vagyis nem tudnak többé kapcsolódni a saját és minden dolog forrásához. Sok negatív szándékú faj azért jött a Földre, mert tudják, hogy az emberiség egy evolúciós ugrás küszöbén áll és ők szeretnék a lélekemlékezetüket egybehangolni, összhangba hozni a miénkkel. Egyszóval szeretnének odasomfordálni a süteményes tálhoz, de úgy, hogy közben nem igazán akarnak változtatni a kizárólag saját magukat szolgáló viselkedésükön. Éppen ezért a DNS-ünket akarják felhasználni arra, hogy a mi felemelkedésünkkel, vibrációs váltásunkkal megoldják a saját problémáikat. Ez nem fog működni. Azon csoportok számára azonban, akik képesek a változásra, az emberiségnek fel kell ajánlania a megbocsátását. Ezért mondja nagyon sok csatornázott üzenet, hogy a mi bolygónk sok földönkívüli faj számára nagyon fontos).A negatív szándékú csoportok, tehát szimplán el akarják venni a DNS-ünket és be akarják olvasztani a sajátjukba, hogy ennek révén felemelkedjenek. AZONBAN, ha egy ember felemelkedik, akkor az azt jelenti, hogy DNS-e aktiválódik és az elég arra, hogy „legyőzze” a negatív földönkívülieket.A rossz szándékú fajok ezért különböző műveletekkel támadják a csillagmagokat és megpróbálják őket a luciferi eszmék hatása alá vonni és így megakadályozni DNS-ük aktiválódását.A Solar Warden csoport technológiáit az 1980-as évekig nem igazán fejlesztették, és ők így elmaradtak a többi titkos űrprogramcsoport fejlesztéseinek színvonalától.Hihetetlen mértékű pénzmosás zajlott a XX. század során, melynek eredményeképpen tonnaszám öntötték a pénzt a titkos űrprogramokba. Koreai, vietnami háború, a NASA Apollo küldetései, a katonaság felduzzasztott költségvetése, a megemelt olaj és gáz árak mind a titkos űrprogramok céljait szolgálták.Ronald Reagan elnöksége idejére olyan gazdaság alakult ki, melyben rengeteg extra pénz keletkezett és ezek kivétel nélkül a titkos űrprogramba lettek beinvesztálva. Ebben az időben hatalmas fejlesztés történt a Solar Warden programban is. Minden ilyen technológia földönkívüli járművekből lett visszafejtve.- Bolygóközi Vállalati Konglomerátum (IPCC) – ez a csoport állítja elő többek között a Solar Warden által használt felszerelést és ők biztosítják a többi titkos űrprogram infrastruktúráját is. Azonban mindezek mellett titkos egyezményeket kötöttek más földönkívüli fajokkal. A galaxisban a mi körzetünk rendkívül forgalmas helynek számít, ugyanis egy hatalmas portál található itt, mely a közelünkben található galaxisokba vezet. Ezt a portált más fajok rendszeresen használják. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum folyamatosan üzletel ezekkel a fajokkal, ráadásul titokban fejleszti a saját technológiáit, ennél fogva pedig hatalmas előnyben van a többi űrprogrammal szemben. Mára az egyik legjobban felszerelt csoportnak számít a Naprendszerünkben. A repülő csészealj technológia pl ma már elégé elavultnak számít. A legújabb és legjobb technológiával készült hajók „dárda' alakúak, melyek moduláris elemekből állnak és képesek dokkolni más hajókhoz.A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum extrém erőteljessé fejlődött és egyáltalán nem osztja meg legújabb technológiáit más űrprogramokkal.- Globális Galaktikus Nemzetek Ligája (GGNL) – ez a csoport a többiek által „odadobott” technológiákkal rendelkezik és a Föld majdnem minden országa tagja, beleértve Afrikát és Latin-Amerikát, stb... E program keretben az emberiség képes volt eljutni egy bizonyos bolygóra, amely a Naprendszerünkön kívül van. Ott felépítettek egy fejlett technológiával üzemelő kolóniát, és erről a kolóniáról képesek más helyekre is eljutni. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum tulajdonképpen gesztust gyakorolt a Föld többi országa felé, ezzel pedig megvásárolták a hallgatásukat. Így „befogták” a többi nemzet száját és innentől kezdve nem érzik úgy, hogy ki lennének rekesztve a játékból. Eközben a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum zavartalanul folytathatja üzelmeit... A GGNL szintén az összeesküvés fennhatósága alá tartozik (vagy kiegyezett vele), és mostanra ugyancsak ki lett zárva a Gömb lények által húzott kerítés révén.- Katonai frakció – legfőbb feladata, hogy támogatást nyújtson a többi titkos űrprogramcsoportnak és főként a Föld felszínén tevékenykednek. Ők messze nincsenek annyi információ birtokában és mint szervezet, sokkal jobban fel van darabolva, mint a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum és a Solar Warden. A Katonai frakció azt gondolja, hogy minden földönkívüli ősi időkben érkezett, több ezer éve mindegyikük elhagyta a Naprendszert és egyáltalán nincsenek új érkezők. Teljesen félre vannak vezetve, és azt hiszik, hogy minden UFO-t földi emberek vezetnek, és folyamatosan visszautasítják annak elismerését, hogy földönkívüli fajok jelenleg aktívan részt vesznek az események alakításában.A Solar Warden csoport szakított az összeesküvéssel és most véget akarnak vetni a babiloni típusú adósságalapú pénzügyi rabszolgarendszernek és meg akarják osztani technológiájukat az emberiséggel. A Star Trek filmekben látható technológiai színvonal teljes mértékben megvalósítható lenne az egész emberiség számára. Például organikus anyagokat használnak replikátorokhoz (az informátorok szerint ehhez kenderolaj használata a legmegfelelőbb).Vannak továbbá kisebb frakciók is, amelyek felderítő hajókkal rendelkeznek, egyfajta biztonsági őr szerepet játszanak. Az 1980-as évekből származó technológiákkal rendelkeznek. Egyik feladatuk, hogy tanulmányozzák a plazmában fejlődő érző életformákat, melyek bolygók és holdak mágneses mezőjéből táplálkoznak. Eddig még nem sikerült valódi kapcsolatba kerülniük vele, mert akárhányszor a plazmát a fedélzetre vitték, az adott organizmus elpusztult.Az előadás második része itt olvasható:http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/david_wilcock_a_titkos_urprogram_es_az_illuminatusok_foldonkivuli_eredete_2_resz.
 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
UFOs appear on International Space Station cameras just as NASA cuts live feed


Már a magyar hírekben is szerepel:

" Pár nap alatt már több millióan nézték meg azt a nemrég közzétett felvételt, amin egyesek szerint három földönkívüli űrhajót lehet látni, ahogy elhagyják a Föld légkörét. A videót a Nemzetközi Űrállomás egyik kamerája készítette, és a NASA élő közvetítésében lehetett látni. Az összeesküvés-elméletek gyártóit különösen az a tény gondolkodtatta el, hogy az amerikai űrkutatási ügynökség az „ufók megjelenésekor” váratlanul leállította a közvetítést - minden bizonnyal azért, hogy eltitkolják az esetet, ami véletlenül felvettek.

Hogy a felvételen valójában mit is lehet látni, azt persze senki sem tudja, a kis piciny fehér foltok bármik és akármik is lehetnek. A NASA egyelőre nem nyilatkozott az esettel kapcsolatban, de lássuk be, akármit is mondanának, akik ufóknak gondolják a fénypontokat, azokat úgysem fog meggyőzni semmilyen úgynevezett „logikus magyarázat” arról, hogy a kormányzat csak egy ócska magyarázattal próbálja szőnyeg alá söpörni a „bizonyítékot” arra, nem vagyunk egyedül. "
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
UFO robbant Szentpétervár felett? – videó.

Ana Zhmavea orosz diák St. Petersburgban kamerázott le egy olyan eseményt, mintha egy repülőgép szerencsétlenség lenne. Később kiderült, hogy mégsem az.
Ana egy olyan felvételt készített, amin valószínű két repülő ütközött össze, majd felrobbant. A rendőrök szerint ez elképzelhetetlennek tűnik.

ufó Szentpétervár felett.jpg
„Amikor elkezdtem a forgatást, nem sokkal később az objektumok a robbanást követően eltűntek és lezuhantak. Állítólag nem voltak repülőgépek az égen, akkor csakis UFO-k lehettek”
–nyilatkozta Ana a Daily Expressnek, ahová beküldte felvételét.

A videó kapcsán vita fórumok alakulta ki. Egyesek azt mondják, hogy a diáklány egy légi show műsort kapott lencsevégre. A légi forgalom irányítói viszont alátámasztották, hogy a légtérben nem volt semmiféle légi show.

A rendőrség szóvivője megígérte, hogy kivizsgálják az esetet.

 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Randy Cramer – 17 év katonai szolgálat a Marson, és a Szakadár Civilizáció „fajnemesítő” marsi kolóniája – 2. rész.


randy_kicsi.jpg


Az interjú második részében Randy a Mars bolygón, a Mars Védelmi Erők katonájaként szerzett tapasztalatairól beszél. Megemlíti a Marson őshonos reptilián fajokkal és sáskaszerű lényekkel, vagyis a mantidekkel folytatott harcokat és egy drákonida invázió sikeres visszaverését.

http://boldognapot.hu/blog/alfred-l...-spanyol-lapnak-hogy-a-marson-emberek-laknak/)


Ez az ember-reptilián-mantid összefogás kiűzte a drákonidákat a Marsról. Úgy néz ki, egyhamar nem is nagyon fognak visszajönni... Életem legeslegnagyobb élménye volt látni, több alkalommal is, ahogy a csatamezőn az őshonos marsi reptiliánok gyakorlatilag agyonverték, felmosták a padlót az univerzum „rossz fiúival”, a drákonidákkal. Egészen megdöbbentően élvezetes volt látni ezt, ráadásul a drákonidák még jókora túlerőben is voltak. Mindez azonban nem számított az őshonos reptiliánoknak, akik erősebbek voltak, és pszionikus képességeik, harci képességeik terén is magasan felülmúlták a drákonidákat, akik fejvesztve menekültek.


Azt szeretném megértetni a hallgatókkal/olvasókkal, hogy igenis, le lehet győzni a drákonidákat, de ehhez érdemes lenne jobb kapcsolatot kialakítani a marsi reptiliánokkal. Mivel ők a „szomszédaink”, talán tudnának nekünk segíteni. Ők egyébként csak a saját területüket védték, és nem is üldözték tovább a drákonidákat, miután azok menekülni kezdtek és nem támadták tovább a drákonida birodalom más egységeit sem. Szimplán csak az otthonukat védték és gyorsan véget vetettek a drákonidák megszállási terveinek. Bámulatos volt ezt látni. Még csak nem is volt szoros a küzdelem, mert a drákonidák egyszerűen esélytelenek voltak.


Visszatérve a Mars bolygón kötött szövetségre, igen, összefogtunk a mantidekkel és a marsi reptilián fajjal, a drákonidák pedig elmentek. Ezek a marsi reptiliánok egyébként még mindig erősen törzsi szemlélettel bírnak, és vannak még bőven megoldásra váró és kezelendő ügyeik, ezért általánosságban elmondható, hogy bár bizonyos szinten szövetségeseink, azért még vigyázni kell velük. Még mindig bennük van az erőszakos természetük és szeretnek harcolni. Én úgy hallottam, hogy a Mars déli részén élő reptiliánok talán kicsit erőszakosabbak, agresszívebbek, mint az északi részen élők. Mi az északiakkal voltunk szorosabb kapcsolatban.


A drákonida invázió előtt az emberek már megkötöttek egy békeegyezményt a mantidekkel és kétoldalú kapcsolatot létesítettek velük. Jelenleg is vannak katonai ellentétek, de élő diplomáciai kapcsolat is létesült közöttünk. Egyáltalán nem szokatlan, hogy a különböző csoportok egyszerre harcolnak és egyszerre békét kötnek egymással.


Az emberek, azaz a Mars Védelmi Erők aláírtak egy békemegállapodást a mantidekkel és egy csereprogram is létesült a két faj között. Ebben a csereprogramban én is részt vettem. 9-10 hónapon keresztül minden munkám részét képezte, hogy reggel felkeltem, majd a reggeli és felöltözés után indultunk a mantidek bázisára, onnan pedig egy csereküldöttség érkezett az emberekhez. 9-10 hónapon keresztül minden napott ezeknek a mantid lényeknek a társaságában töltöttük, elvegyültünk közöttük, figyeltük őket, beszélgettünk velük. A küldöttségben diplomaták, tudósok, katonák vettek részt. Én magam, mivel katonai taktikai-stratégiai elemző vagyok, elsősorban inkább katonai, védelmi témákról beszéltem velük.


Le tudnád írni, hogy néz ki egy átlagos mantid?


Talán az imádkozó sáska és a hangyaember között valahol félúton, csak embernagyságú, vagy nagyobb méretben. Ők a mantid lények és kollektív tudatuk/kaptártudatuk van. Kicsit a méhekhez tudnám hasonlítani a kultúrájukat és a tudatukat. Nagyon együttműködőek és királynőjük van. Ami a testfelépítésüket illeti, 3 pár kezük-lábuk van. Az alsó két karjukat/lábukat mozgásra használják, a felső 2-vel dolgoznak, fognak, érintenek, a középső kettőt, pedig hol erre, hol arra használják, attól függően, hogy éppen mozogni, vagy fogni akarnak, abban segítenek, amire éppen szükség van. Felül csápjaik vannak, amik nagyon hasonlítanak a rovarokéhoz. Színük sokféle lehet. Igazából a fényviszonyoktól is függ, hogy hogyan látod őket éppen. Sötétszürke, fekete vagy szivárványszínűek is lehetnek, de főleg sok kék és zöldes árnyalatot láttam rajtuk. Teljesen telepatikusan kommunikálnak, első alkalommal is így kommunikáltam velük és egy nagyon jól kivehető hangot hallottam a fejemben. Oda-vissza teljesen jól megértettük egymást. Ezen kívül „klikkelő” hangot szoktak kiadni magukból, de ezt az emberi fül általában nem hallja. Számukra azonban nem ez a fő kommunikációs forma. Nem sikerült rájönnöm, hogy nyelvészeti/szociológiai szempontból pontosan milyen szerepet tölt be ez a klikkelő hang a kommunikációjukban. De egymás között és velünk teljesen telepatikus úton kommunikáltak, gondolatok útján, amiket a fejedben hallottál.

mantid_1_kicsi.jpgÁt kellett-e menjél valamiféle kiképzésen, vagy tréningen, ami felkészített téged, hogy képes legyél más fajokkal kommunikálni? Hogy tudtál egyáltalán meglenni egy hatalmas rovarszerű lény társaságában, ami adott esetben sokkal nagyobb méretű volt nálad. Itt van pl az a dolog, amit arachnofóbiának hívnak. Sok ember egyszerűen irtózik a pókoktól és nagyon sokan szinte ösztönösen visszataszítónak tartják a rovarszerű formát. Ha elképzelünk egy 180 cm magas rovarlényt, hát... horrorfilmekben szoktak ilyesmiket mutogatni. Megosztanád velünk, neked hogyan sikerült megbirkóznod ezzel?


Nagy „örömmel” beszélek erről. Tudom, hogy ez egy furcsa és traumatikus téma. Valójában beszélni, kommunikálni egy embernagyságú rovarral, az egy dolog. Az én tapasztalataim azonban a csatatéren kezdődtek velük. Harcoltam, küzdöttem ellenük, igen súlyos fegyveres konfliktusokban vettem részt, amelyekben csápok és 1 méteres állkapcsok repültek felém és támadtak rám. Nagyon-nagyon-nagyon sok traumám származott ezekből az élményekből.


A Marson mi, katonák különbséget tettünk bogarak és rovarok között. A földön mászkáló pici lény, mire ráléphetsz és semmi bajod nem lesz, az „rovar”. Ami viszont nagy méretű, humanoid, megtud sebesíteni vagy képes megölni, azt „bogár”-nak hívtuk. Ezeket a „bogarakat” mi lelkiismeret-furdalás nélkül öltük. Semmilyen szempontból sem hasonlítottak hozzánk külsőre és semmi sem volt, ami visszatartott volna attól, hogy megöljük őket. Például egy emberi lényt nem gyilkolunk le azonnal, feltétel nélkül, ott esetleg felébredhet egy kis szánalom, könyörület az áldozat iránt. A bogarakkal/mantidekkel kapcsolatban egyáltalán nem éreztünk ilyet. Őrült gyilkológépekké alakultunk át a velük való találkozásokkor. Ilyenkor mindig nagyon intenzív halálfélelem uralkodott el rajtam, annak a veszélye, hogy egy mantid megharap, nagyon fenyegető tudott lenni. Még ma is ijesztő tapasztalatként gondolok erre, ha bevillannak az emlékképek erről. Nagyon-nagyon kemény ütközeteink voltak velük. Annak ellenére érzem így, hogy magamra úgy tekintek, mint mentálisan és érzelmileg nagyon erős személyiségre. Nagy erőt kellett vennünk magunkon a csaták előtt, hatalmasakat fújtattunk a szorongató érzések miatti pánikszerű félelemtől. Gyógyszereket is kaptunk, hogy el tudjuk viselni azt a pszichés terhet, amit ezek a csaták jelentettek. Ebből a nyugtatóból csak nagyon keveset szabadott beadni magunknak, napjában kettőt, mert iszonyú erős volt. Mindezeken azonban túl kellett esnünk, mielőtt békét kötöttünk velük, és később képletesen szólva leülhettünk egymással „teázni”.


Akkor kezdtem csak igazán a traumatikus élményeken túljutni, amikor sikerült közelebbi kapcsolatba kerülnünk a mantidekkel. Láthattuk őket munka közben és elkezdett a két faj általános kíváncsisággal fordulni egymás iránt. Ha bármely élőlény irányába kimutatod a kíváncsiságod, akkor valószínűleg ők is viszonozni fogják azt feléd. Így történt ez a mantidekkel is. Kérdezték, hogy honnan jövök, mit gondolok erről-arról a dologról. Teljesen lenyűgözte őket, hogy az embereknek egyéni, individuális gondolatai és hitrendszere lehet. Teljesen elképedtek attól a lehetőségtől, hogy ha egy szobában nyolc ember tartózkodik, akkor lehetséges, hogy egy bizonyos kérdésről mind a nyolcnak más véleménye lehet. Nagyon kíváncsiak lettek, hogy hogyan lehetséges ez nálunk, számukra ugyanis a kollektív tudatuk miatt ez teljesen ismeretlen. Ezt a különbséget az emberek és a mantidek között nagyon érdekesnek találták. Néha meg is mondták ezt nekünk, hogy egy bizonyos dologról egyikünk ezt gondolja, másikunk pedig amazt. Nem tudták felfogni, hogy tudunk így egyáltalán egy társadalmat alkotni, ha az emberek ennyire különbözőképpen vélekednek pl a túlvilágról, vagy a tudományról. Engem, mint katonát megkérdeztek a harctéri erkölcseimről és elmondtam, hogy én tisztelem az ellenségem, ha ő is tisztel engem és szerintem lehetséges tisztelettel is harcolni valakivel. Nem tisztességes és erkölcsös dolog pl valakit hátulról leszúrni, mire elmondták, hogy nagyon érdekesnek találják mindezt, ugyanis más kollégáimnak a csoportunkból egyáltalán nincsenek ilyen aggályai:) Teljesen elképedtek, hogyan lehetnek az emberek ennyire különbözőek.


Minél jobban megismertem őket, annál érdekesebbnek találtam a kultúrájukat. A mantidek briliáns biogenetikai mérnökök, műveleteik, tevékenységük 90 %-át bioorganikus módon végzik. Ezt úgy értem, hogy ha szükségük van valamilyen készülékre, vagy valamilyen vegyi anyagra, akkor arra a feladatra létrehoznak valamilyen bioorganikus létformát pl baktériumot, vagy nagyon sok pici bogarat, vagy adott esetben egyetlen hatalmas nagy bogarat. Ezek aztán elvégzik helyettük a kívánt feladatot. Ilyen életformák felhasználásával képesek pl élelmet előállítani. Mindenféle szemétből képesek ilyen kis életformák segítségével mindenki számára ehető élelmet előállítani. Nem alszanak, nem pihennek és egyfolytában valamin ügyködnek.


Beszéltek-e a mantidek neked bármikor a spirituális életükről, a lelkükről?


Igen. Bármikor, ha telepatikus kommunikációba bocsátkozol valakivel előbb-utóbb ilyen kérdések biztos, hogy felmerülnek. Én vallásos környezetben nőttem fel, így hát kérdeztem őket ilyen témákról, hogy van-e lelkük, és az hogyan működik. Kollektív tudtuk van, de amennyire nekem sikerült megértenem, bizonyos fokú önállósága megmarad az egyedeknek. A királynő egy hatalmas lélek és ennek a léleknek a szilánkjai osztódnak szét és áradnak ki a többi mantid lénybe. Az egyes mantideket valahogy mégis meg lehet különböztetni egymástól. Van amelyik mechanikusabb, gyakorlatiasabb és van amelyik érzelmesebb. Egy ici-picit tehát különböznek egymástól. Vannak egyébként drónjaik is, amelyek elképesztően intelligensek. Személy szerint úgy gondolom, hogy a mantidek egy nagyon együtt érző, érzelemdús faj. Tulajdonképpen, ha kollektív tudatban létezel, akkor kell is, hogy együtt érző legyél, megértő legyél a kollektívával szemben. Az agyi fejlettséged, idegrendszered felépítése is erre reflektál, ilyen irányba fejlődik. Általában nagyon megértőek más fajokkal szemben és saját fajukhoz is ilyen módon kell viszonyulniuk a kollektív tudatuk miatt. Közülük egyetlen egyed sincs elkülönülve, izolálva, kiközösítve, vagy elnyomva. Mindenki tisztelve van, mindenkinek van feladata, munkája és mindenki elkötelezetten vesz részt benne.


Térjünk egy kicsit vissza a Szakadár Civilizációhoz. Milyen szerepük van a Marson? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a Mars Kolónia Társaság, a Mars Védelmi Erők, és a Szakadár Civilizáció?


Nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen kapcsolat van köztük. Annyit tudok, hogy mindenképpen biztonságos környezetet kell biztosítaniuk a kolónia számára, az ugyanis csakis ilyen környezetben képes működni. A Szakadár Civilizáció a Földön legszívesebben minden héten háborúkat robbantana ki. A Marson viszont biztos, hogy ennél békésebb a hangulat. A békeegyezményeket megkötötték és ezt mindenki tiszteletben tartja. Előfordulhatnak kisebb konfliktusok, de nem lépik át a határokat.


Ugyanis régebben a Marson rengeteg konfliktus volt. A különböző földalatti csoportok nagyon csúnyán háborúztak egymással és azt kell mondanom, hogy az őshonos reptiliánok kicsit „szégyellték” is magukat emiatt. A bolygó szinte elpusztult a sok háborúskodás miatt és ezt ők leckének fogták fel és tanultak belőle. Nem engedik, hogy ez többé megtörténjen. A Mars északi területein élő reptiliánok legalábbis nagyon motiváltak a planetáris béke fenntartásában. De azért még mindig elég harciasak és elképzelhetetlen számukra egy olyan világ, amiben nincs küzdelem. Még mindig a harci kódex számukra az irányadó. Ugyanakkor a bolygó védelme érdekében elkezdtek egy kicsit holisztikusabban gondolkodni. Sokszor a küzdelem helyett inkább csak erőt demonstrálnak, de nem fajul végzetessé a helyzet. A harci szellem a vérükben van, de nagyon fegyelmezetten kordában tartják. Úgy mondanám, hogy az intellektusukkal felülemelkedtek a szörnyeteg harcos természetükön. Kezdenek egy kicsit megváltozni. Ma már jobban kapcsolódnak a különböző életformákhoz, közösségeikhez, családjukhoz. Egy nagyon fegyelmezett harcos kultúrában vélik saját jövőjüket megtalálni. Más módon kell alkalmazniuk az erőszakot, az agresszivitást. Más módon kommunikálnak pl a családjukkal, a közösségük tagjaival és a külvilággal is. Meghúzták a saját fajuk határait. Korábban ugyanis nagyon erőszakosak voltak és diszfunkcionális volt az egész kultúrájuk működése. Az egymással való bánásmódjuk, a harciasságuk aláaknázta az egész fajuk túlélését.


A megoldást pedig abban találták meg, hogy korlátozták magukat a technológia használatát illetően. Elképesztően fejlett számítógépeik voltak, és ezeket mindet száműzték az életükből. Most már elsősorban a mentális képességeiket fejlesztik inkább. Olyan hihetetlen telepatikus képességeket fejlesztettek ki magukban, hogy ma már nincs szükségük fejlett technológiára. 10-20 000 éve nem volt komolyabb veszéllyel fenyegető konfliktus a Marson, így aztán volt idejük kifejleszteni magukban e képességeket. Minek használnának kardot, ha az elméjüket is képesek erre használni? Ez megváltoztatta a szemléletüket a háborúskodásról, a technológiáról. Nincs szükséged fegyverre, ha az „Erőt” is tudod használni (lásd Csillagok Háborúja- szerk.) Nem kell hatalmas űrhajókat és antigravitációs fegyvereket építeniük, ha pszionikus képességekkel is le tudnak rántani az égből egy ellenséges űrhajót. Saját szememmel láttam, amikor ilyet tettek. Leírhatatlan volt.


A mantidek felismerték, hogy jobb békében élni ezekkel a reptiliánokkal. És a Mars Kolónia Társaság is erre a felismerésre jutott. Mindenki tudomásul veszi, hogy jobb a béke. Bármilyen Marsot érő fenyegetés valójában az egész naprendszert is fenyegeti. Konfliktus esetén a Föld Védelmi Erők alakulatai is be tudnak kapcsolódni. A Föld Védelmi Erők és a Haditengerészet Űrparancsnoksága (Naval Space Command) ugyanis a naprendszerünkben folyó ügyekkel is foglalkoznak. A hadsereg szinte kizárólag a felszíni eseményekre bír befolyással, a légierő pedig a felszínen és az égbolt bizonyos határain belül fejti ki a tevékenységét.


1-2 hónappal ezelőtt (2014 december) felmerültek olyan pletykák, hogy a marsi kolóniát részben elpusztították. Ez szerinted igaz lehet, vagy csak pletyka?


Hallottam pletykákat, de nem az én embereimtől, tőlük nem kaptam erről megerősítést, hírszerzési információt. Láttam képeket és videókat különféle „robbanásokról/kisülésekről”, de nem tudom megítélni, hogy ezek valódiak-e.

explosion_kicsi.jpg
Amit viszont, mint megfigyelő és az űrben jártas, tapasztalatokkal rendelkező emberként mondhatok, hogy ezek a robbanások az űrben történtek és nem a Mars felszínén. Ezt biztosan mondhatom. Nem tudom azonban megítélni, hogy a Mars felszínétől milyen távol történt mindez. A haditengerészet különleges egysége vizsgálja az ügyet. Azt tudjuk egyelőre, hogy a robbanás pontosan akkor történt, amikor az üstökös elhaladt a Mars mellett. Egyelőre ez az egybeesés teljesen véletlenszerűnek tűnik, lehetséges azonban, hogy azért történt éppen akkor a robbanás, mert valakik odafönt tudták, hogy a földi kamerák az üstökös érkezése miatt arrafelé lesznek irányítva. Nagyon valószínű, hogy azért lett akkorra időzítve. Nem tudjuk ki és miért alakította így. Talán valakik azért idézhették elő a robbanást, mert azt akarták, hogy a földi emberiség meglássa ezt, vegye észre, hogy odakint is zajlik az élet és fel akarták hívni erre a figyelmet.


Térjünk vissza egy kicsit a beszélgetés elején említett 21-es cikkelyhez. Arra, hogy mostani feladatod, hogy nyilvánosság elé állj és információkat ossz meg a közvéleménnyel. Te olyannak tartod magad, aki hajlandó lenne előlépni és akár aktív politikai szerepet is vállalni? Komolyan kérdezem, ugyanis neked megvan a rálátásod és el tudnád magyarázni az embereknek ezeket a folyamatokat. Míg a jelenlegi politikusoknak sokszor gőzük sincs a dolgok menetéről.


Én stratégiai-taktikai elemző vagyok, és mint ilyen, meglehetősen megoldásorientált személy. Tartom a kapcsolatot a parancsnokaimmal, egyre több adat érkezik hozzám arról, mi folyik valójában és ez segít nekem meghozni bizonyos döntéseket, választani bizonyos lehetőségek közül. Körvonalazódnak bizonyos lehetőségek, nemcsak az én számomra, hanem az egységben velem együtt szolgáló más kollégáim számára is. Meglátjuk, milyen formában fog ez testet ölteni. Tény, hogy nagyon különleges helyzetben vagyunk a tudásunk és a tapasztalataink miatt, és változást tudnánk előidézni bizonyos területeken. Legfőképpen a kommunikáció, a felvilágosítás és a képzés terén. Körvonalazódik egy nagyon pozitív irányvonal a mi részvételünket illetően. Személy szerint engem nagyon érdekel és izgat a politika, ugyanakkor teljes mértékben tudom, hogyan működik ez manapság itt a Földön.


Visszatértél egy szomszédos bolygóról, ahol 17 évet szolgáltál háborúban, ráadásul különböző fajokkal való konfliktusban. Visszajöttél a Földre és most újra szolgálatban vagy. Van-e valamilyen üzeneted a hallgatók/olvasók felé?


Minden nap lehetőségünk van valami olyasmit tenni, amivel változást tudunk előidézni, részt venni ebben a folyamatban és pozitív irányba terelni az egészet. Kezdve magaddal, másokkal, végül megváltozik majd az egész világ körülöttünk – a fizikai törvények alapján ennek így kell történnie. Meg kell adni az esélyt magunknak, hogy jobb lehetőségek között választhassunk, és így jobb helyzetbe hozzuk az életünket. Jelenleg mindenki egy őrült védekező-pániküzemmódban létezik. Meg kell adnunk az esélyt a fejlődésre, a változásra.


Randy, köszönöm szépen, hogy megismerhettünk. Nagyon különleges ember vagy, visszajöttél, hogy megoszd a tapasztalataidat velünk, hogy ezzel is segíts egy pozitív jövő felépítésében. Köszönjük szépen a beszélgetést.


Vége


Az interjú első része itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/2015/0...acio_fajnemesito_marsi_koloniaja_#more7509902


A magyar nyelvű átirat az alábbi videó alapján készült:

 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag


Leonardo da Vinci azt vetette papírra, milyen rejtélyes tárgyakat figyelt meg több mint ötszáz évvel ezelőtt Firenze egén:„1501 nyarán, a kora délutáni órákban, napsütötte időben, szokásomnak megfelelően sétára indultam a városon túli dombok irányába, madarak megfigyelése céljából – olvashatjuk a beszámolóban. – Később kissé fáradtan lepihentem egy árnyat adó fa alá, gondolkodva a természet összefüggésein. Egy idő múlva arra lettem figyelmes, hogy fenn az égen, de a szokványos felhők alatt nagy, repülő tárgyak haladnak, amelyek két összeborított pajzs formáját alkották. A két fényes és csillogó repülő tárgy ugráló mozgással haladt előre egymás után Róma irányába. Éppen úgy, mint amikor egy-egy lapos követ a víz felszínére hajítanak. Rövid idő elteltével a látott esemény megismétlődött az előzőekkel megfelelő irányból, anélkül, hogy észleltem volna, milyen módon kerültek vissza a repülő eszközök az eredeti irányba. Megfigyeltem, hogy az égi pajzsok akkor is csillognak, amikor felhők takarják a Napot. Meglepetésemben és felindultságomban meg kellett állapítanom, tudatában annak, hogy az ember nem tud repülni, hogy Isten és minden bizonnyal a társai, akik az embernél magasabb rendű lények, csillogó, fémből készült pajzsokon repülni tudnak. Ez az esemény igazolta hitemet, hogy az istenek – még ha láthatatlanok is – a valóság részei.”


http://rejtelyekszigete.com/ufo-k-es-foldonkivuliek/leonardo-da-vinci-ufo-eszlelese/

 
M

M.Anna3

Vendég
Edgar Mitchell azt mondta, hogy az idegenek meglátogatták a földet, azt szeretnék, hogy ne legyen nukleáris háború Amerika és a Szovjetunió között.

eecb77dc408282ab85b2dc11736012f833a70491.jpg

Azt is hozzátette, hogy az idegenek rendelkeznek egy sokkal fejlettebb technológiával. Hangsúlyozta, hogy az UFO többször lőtt le amerikaiak által tesztelt rakétákat.... Természetesen a NASA tagad.

forrás: http://russian.rt.com/article/109070
 
Oldal tetejére